விடுதலைப்போரில் சேதுபதி மன்னர்/இணைப்பு 3

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இணைப்பு 3


இராமநாதபுரம் முத்துராமலிங்க சேதுபதி அவர்கள்
வழங்கிய நிலமான்யங்கள்


1. அன்னசத்திரங்கள் அறக்கொடையாக வழங்கப் பட்ட கிராமங்கள்
1. அலங்கானுர் சத்திரம் 1. கிளத்து சேரி (கழுவான் 2. அலங்கானூர் சேரி)
2. ஆத்தாங்கரை-சத்திரம் நகரிகாத்தான்
3. இராமேஸ்வரம்-கஜானா வெங்கட்டராவ் சத்திரம் மூப்பையூர்
4. இராமேஸ்வரம் முத்துக் குமாரு பிள்ளை சத்திரம் 1. கட்டனுர் 2. சேந்தனி
5. கடுகுசந்தை சத்திரம் கடுகு சந்தை
6. கோட்டைபட்னம் சத்திரம் கொடிக்குளம்
7. தனுஷ்கோடி முகுந்தராய சத்திரம் போத்தனதி
8. திருப்புல்லானி-புருஷோத்தம பண்டித சத்திரம் கழுநீர் மங்கலம்
9. தீர்த்தாண்டதான சத்திரம் 1. முத்துராமலிங்க பட்டினம்
2. இளையாத்தன்வயல்
3. காடன்குடி
10. பரமக்குடிவேலாயுதபுரம் சத்திரம் 1. வேலாயுதபுரம்
2. மதலைக்குளம்
3. இலுப்பக்குளம்
4. சின்னயன்யேந்தல்
5. சிறுமுதலைக் குளம்
6.வலையநேந்தல்
11. தேவிபட்டினம் சத்திரம் 1. தென்பொதுவக்குடி
2. சிலுக்குவார்பட்டி
3.அடந்தனக் கோட்டை
12. பால்குளம் ராமசாமி மடம் சத்திரம் கடுக்காய்
13. பிள்ளை மடம்-சத்திரம் சாத்தக்கோன்வலசை
14. மண்டபம்-சத்திரம் துரத்தி ஏந்தல்
15. முத்துராமலிங்கபட்டினம் சத்திரம் 1. பிரம்பு வயல்
2. கரந்த வயல்
3. பெரிய கரையான்
4. சின்னக்கரையான்
16. முடுக்கன்குளம்-சத்திரம் மரக்குளம்
17. மண்டபம் தோணித் துறை சத்திரம் 1. மண்டபம்
2. தேர்போகி
3. வளமாவூர்
4. மேலவயல்
18. நாகநாத சமுத்திரம் சத்திரம் இளந்தோடை

||. மடங்கள்

1. திருவாவடுதுறை மடம் திருவாவடுதுறை வல்லக்குளம்
2. தியாகராஜ பண்டார மடம் திருவாரூர் சூரியன்கோட்டை
3. சுவாமியானந்த மடம் முத்துராமலிங்கபுரம் கள்ளிக்குடி
4. சிதம்பரகுருக்கள் மடம் (திருவாரூர்) தாமோதரபுரம் மாடக்கோட்டை
5. நாகாச்சிமடம் பெருமானேந்தல்
6. சொக்கநாத மடம் கிழக்கோட்டை
செட்டி ஏந்தல் செட்டி ஏந்தல்

|||. கிறித்தவ தேவாலயம்

1. சர்வேசுரன் தேவாலயம் முத்துப்பேட்டை 1. முத்துப்பேட்டை
2. தெஞ்சியேந்தல்

IV. ஆலயங்கள்

1. இராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி திருக்கோயில் 1. பள்ளக்குளம்
2. நிலமழக்ய மங்கலம்
2. திருப்புல்லாணி தர்ப்பசயன மழகியார் திருக்கோயில் 1. உப்பானைக்குடி
2. தச்சங்குளம்
3. அனிகுருந்தான்
4. பாம்புவிழுந்தான்
5. நாவல்கரையான்
6. நெல்லியம்பதி
3. மங்கைநாதர் திருக்கோவில் திருஉத்திரகோசமங்கை 1. வித்தானூர்
2. காராம்பல்
3. பரந்தன்
4. முத்துராமலிங்கசாமி திருக்கோயில் இராமநாதபுரம் 1. சொக்கானை
2. மத்தியல்
3. கல்லுப்பொறுக்கி
5. சாமிநந்தா சாமிகோயில் கோட்டைவெளி, இராமநாதபுரம் 1. ஆதியரேந்தல்
6. நஞ்சுண்டேசுவரசாமி ஆலயம் நயினார் கோயில் 1. நாகலிங்கபுரம்
2. சின்ன ஆனைக்குளம்
7. திலகேசுவரர் ஆலயம் தேவிபட்டினம் 1. கடம்பவனசமுத்திரம்
8. சுந்தரேசுவரர் ஆலயம், கமுதி 1. சூரன்குடி
2. கொடிக்குளம்
9. வரக்குணஈசுவர ஆலயம், சாலைக்கிராமம் 1. சின்னஉடைநாச்சினேந்தல்
10. கைலாசநாதசுவாமி கோயில், ஆர்.எஸ்.மங்கலம் 1. முத்தியனாவயல்
11. நரசிங்கப்பெருமாள் கோயில் கப்பலூர் 1. நயினாவயல்
12. திருமேனியாண்ட ஈசுவரர் கோயில், திருச்சுழியல் 1. அஞ்சான்குத்தி
2. கள்ளத்திகுடி
3. கல்யாணசுந்தரபுரம்
4. தொண்டமான்குளம்
5. குறிக்காரகுளம்
13. அங்காளபரமேஸ்வரி ஆலயம் ஆத்தங்கரை 1. நாகாச்சி
14. ஐயனார்கோயில், காட்டுப் பரமக்குடி காட்டுப்பரமக்குடி
15. மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் ஆலயம் மதுரை (உச்சிக்கால கட்டளை)
1. வெங்கலக்குறிச்சி
2. குரங்கனைக்குளம்
3. தொட்டியன்குளம்
4. கூவர்குளம்
5. வெள்ளக்குளம்
6. சிறுவேப்பங்குளம்
7. தொண்டைமான் ஏந்தல்
8. அனுப்பனேந்தல்
9. குறிஞ்சாக்குளம்
10. மேலஓடைக்குளம்
11. கீழஒடைக்குளம்
12. கீழகள்ளிகுளம்
13. பனிந்த ஏந்தல்
14. புளுகனைக்குண்டு
16. பூலங்கால் வாள் ஐயனார் பூலாங்கால்
V. குடிமக்கள் பெற்ற நிலக்கொடைகள்

1. வேதவிற்பன்னர்கள்


1. .ராமையர், சுப்பையர் சிங்கனேந்தல்
2. ஆழ்வார் ஐயங்காரும் பிறரும் நரியனேந்தல்
3. வெங்குஐயர் முத்துவயல்
4. முத்துராமலிங்கஐயர் மேலச்சீத்தை
5. சிதம்பரம் ஐயரும் பிறரும் குவளன் சாத்தான்
6. திருவேங்கடஐயர் அருங்குடி
7. வெங்கடேசுவரர் ஐயர் முத்துரெகுநாதபுரம்
8. அனந்தகிருஷ்ண ஐயங்கார் அச்சங்குளம்
9. நாராயண ஐயன், ராமஐயன் உலகனேந்தல்
10. நரசிங்கஐயன் சுப்புராயபுரம்
11. வெங்கிடசேஷய்யன் வல்லக்குளம்
கொத்தமங்கலம்
12. சுப்பிரமணியன் கோபால் மங்கலாபதி ஐயர் கீழஏந்தல்
13. உச்சையன் பாப்பானேந்தல்
14. ஜகந்நாத ஐயன் மாவிலங்கை
15. சுந்தரமையர் தீட்சிதர் ஏந்தல்
16. வெங்கிட்டராமையர் நெட்டையேந்தல்
மேலக்கோட்டை
17. நாகையர் உடையான் சத்திரம்
18. கிருஷ்ணஐயங்கார் செப்பேடு கொண்டான்
19. மதுரை மீனாட்சி கோவில் அலங்கார பட்டர் - குலசேகர

பட்டர்

பொட்டாம்பட்டி
20. சங்கரலிங்க குருக்கள் முடித்தனாவயல்
21. சுப்பையன் மற்றும் பதின்மர் அனுமநேரி
22. பெரிய ஐயன் பரளச்சி (பகுதி)
23. ராமகோவிந்தையர் கீழப்பனையூன் (பகுதி)
24. பண்டித மருங்கள் சக்கரக்கோட்டை
25. வெங்கடசுப்ரமணியன் சம்பை
26. சாமிபெருமாள்ஐயன் ஈராங்கால்
27. சுப்பையன் குமார மங்கலம்
28. பழநிபாபா சாத்தனூர்
29. பருவதம்மா நிலையாம்பூண்டி
30. பாலகுருவா நாயக்கர் திருவடியேந்தல்
31. பேரையூர் கொல்லனகுளம்
32. வெங்கிட கிருஷ்ண ஐயர் கொண்டவாள

VI தமிழ்ப் புலவர்கள்

1. மீர் ஜவ்வாதுப்புலவர் சுவாத்தன்
2. சங்கரப்புலவர் உளக்குடி
3. முத்தையாப்புலவர் ஊரணிக்கோட்டை
4. கங்கமுத்துப்பிள்ளை பொது ஏந்தல்
5. மாசிலாமணிப்புலவர் அனுமந்தக்குடி (பகுதி)
6. மன்னா ரெட்டி வடகரை, தென்கரை

VII சிறந்த அலுவலர்கள்

1. சிவகுருநாதபிள்ளை (மணியக்காரர்) சிறுகம் பையூர் (பகுதி)
2. அய்யம் பெருமாள் (மணியக்காரர்) சிறுகம் பையூர் (பகுதி)
3. குடியன் (அம்பலக்காரர்), அஞ்சுக்கோட்டை (பகுதி)
4. ராமக்கவண்டன் (அம்பலக்காரர்) கல்லூரணி
5. லிங்கம நாயக்கர் (காவல்) பானிசுக்குளம்

VII தேவரடியார்

1. தாசிநந்தகோபாலம் (திருச்சுழியல்) மூனாடைப்பு (பகுதி)
2. தாசிமுத்தாள் (திருச்சுழியல்) மூனாடைப்பு (பகுதி)
3. தாசிமுத்தாள் (திருச்சுழியல்) கலியான சுந்தரபுரம்