வீரசோழியம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

வீரசோழியம்
(புரவலன் வீரசோழன் பெயரால் பாடப்பட்ட இலக்கண நூல்)

பொன்பற்றிக் காவலர்
புத்தமித்திரனார் இயற்றியது

திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய
சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை 1
வெளியீடு 1970

பாயிரம்[தொகு]

கட்டளைக் கலித்துறை

1

மிக்கவன் போதியின் மேதக்(கு) இருந்தவன் மெய்தவத்தால்
தொக்கவன் யார்க்கும் தொடர வொண்ணாதவன் தூயன் எனத்
தக்கவன் பாதம் தலைமேல் புனைந்து தமிழ் உரைக்கப்
புக்கவன் பைம்பொழில் பொன்பற்றி மன் புத்தமித்திரனே

2

ஆயும் குணத்து அவலோகிதன் பக்கல் அகத்தியன் கேட்டு
ஏயும் புவனிக்கு இயம்பிய தண்டமிழ் ஈங்கு உரைக்க
நீயும் உளையோ எனில் கருடன் சென்ற நீள் விசும்பில்
ஈயும் பறக்கும் இதற்கு என்கொலோ சொல்லுவது ஏந்திழையே

3

நாமே எழுத்துச் சொல் பொருள் யாப்பு அலங்காரம் எனும்
பா மேவு பஞ்ச அதிகாரமாம் பரப்பைச் சுருருக்கித்
தே மேவிய தொங்கல் தேர் வீரசோழன் திருப் பெயரால்
பூ மேல் உரைப்பன் வடநூல் மரபு புகன்றுகொண்டே

முதலாவது - எழுத்து அதிகாரம்[தொகு]

சந்திப் படலம்[தொகு]

1[தொகு]

அறிந்த எழுத்து அ முன் பன்னிரண்டு ஆவிகள் ஆன, க முன்
பிறந்த பதினட்டு மெய், நடு ஆய்தம், பெயர்த்து இடையா
முறிந்தன அம் மூவாறும், ஙஞணநமன என்று
செறிந்தன மெல்லினம் செப்பாத வல்லினம், தேமொழியே.

2[தொகு]

இறுதிமெய் நீக்கிய ஈராறில் ஐந்து குறில் நெடில் ஏழ்
பெறு வரியான் நெடு நீர்மை அளபு பிணைந்த வர்க்கம்
மறு அறு வல்லொற்று மெல்லொற்றும் ஆம் வன்மை மேல் உகரம்
உறுவது நையும் தொடர்மொழிப் பின்னும் நெடில் பின்னுமே

3[தொகு]

அகரம் வகரத்தினோடு இயைந்து ஔ ஆம் யகரத்தினோடு
அகரம் இயைந்து ஐ அது ஆகும் ஆ ஏ ஓ வினா அந்தம் ஆம்
எகர ஒகர மெய்யில் புள்ளி மேவும் அ இ உ சுட்டாம்
இகரம் குறுகி வரும் குற்றுகரம் பின் ய வரினே

4[தொகு]

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=வீரசோழியம்&oldid=1044722" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது