அறிவுக்கு உணவு/எச்சரிக்கை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

எச்சரிக்கை!

எச்சரிக்கையாய் இருப்பவர்களும் வாழ்வில் ஏமாற்றத்தைக் காண்கிறார்கள்! எச்சரிக்கையற்று இருப்பவர்கள் வாழ்வில் என்னென்ன காண்பார்கள்?