அறிவுக்கு உணவு/துன்பங்கள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

துன்பங்கள்

கடன் வாங்கிச் சொத்துக்களை வாங்குகிறவனைவிட கடன் இருக்கும்போது மேலும் சொத்துக்களை வாங்குகிறவன் பெருந்துன்பங்களை அடைகிறான்.