அறிவுக்கு உணவு/நேரம் இராது

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

நேரம் இராது

நல்லதை எண்ணத் தீயவனுக்கும், தீயதை எண்ண நல்லவனுக்கும் நேரமே இராது.