அறிவுக்கு உணவு/நன்றி செலுத்து

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

நன்றி செலுத்து

துன்பத்தை நீயே தேடிக்கொள்; அல்லது பிறர் உண்டாக் கினால் அதற்காக நன்றி செலுத்து. ஏனெனில், மனவலிமை என்பது துன்பத்திலிருந்துதான் பிறக்கிறது.