அறிவுக்கு உணவு/வாழ்வில் வளம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

வாழ்வில் வளம்

உழைப்பில் ஊக்கமும், உண்மையில் உறுதியும், தொழிலில் திறமையும், தொண்டில் நேர்மையும், சொல்லில் இனிமையும், துன்பத்தில் சகிப்பும் காணப்படுமானால், வாழ்வில் வளம் காணப்படும்.