அறிவுக் கனிகள்/சிரிப்பு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

27.சிரிப்பு

625.எதைக் குறித்து நாம் நகைக்கிறோமோ, அதைத் தவிர வேறெதுவும் நம்முடைய இயல்பைத் தெளிவாகக் காட்டமுடியாது.

கதே

626.அதிகமான சிரிப்பு அறிவு சூன்யத்தையே காட்டும்.

கோல்ட்ஸ்மித்

627.எத்தனை விஷயங்கள் சிரிப்பில் அடங்கியுள! நெஞ்சைத் திறந்து அறிவதற்கேற்ற திறவுகோல் அதுவே. நகைக்க முடியாதவன் துரோகம், தந்திரம், திருட்டு முதலியன செய்யத் தகுந்தவன்.

கார்லைல்

628.வீணாக்கிய நாட்களுள் அதிகமாக வீணாக்கிய நாட்கள் நகையாத நாட்களே.

ஷாம்பர்ட்

629.ஆண்டுக்குப் பதினாயிரம் தரும் ஆஸ்தியைவிட அல்லும் பகலும் சந்தோஷமாயிருக்கும் இயல்பு கிடைத்தால் போதும்.

ஜோஸப் ஹ்யூம்

630.மகிழ்ச்சி பொங்கும் முகத்துடையவர் வந்தால் போதும், உடனே வீட்டில் புதியதோர் ஜோதி உதயமாகி விடும்.

ஆர்.எல்.ஸ்டீவன்ஸன்

631.உன் நோக்கத்தை வாளால் சாதித்துக் கொள்வதைவிட நகை முகத்தால் சாதித்துக் கொள்வதே சாலச் சிறந்த தாகும்.

ஷேக்ஸ்பியர்

632.அறிவுடையோர் சிரித்தற் கஞ்சார்.

மார்ஷியல்
633.சிரிப்பே மனிதனை மற்றப் பிராணிகளினின்றும் வேறுபடத்திக்காட்டும் செயலாகும்.
அடிஸன்

634.மூடன் அதிகமாகச் சிரிப்பான்; வஞ்சகன் சிரிக்கவே செய்யான்.

புல்லர்

635.சான்றோர் புன்னகையைக் காணலாம். சிரிப்பைக் கேட்க முடியாது.

செஸ்டர்பீல்டு

636. நகையாடுபவன் அநேகமாக எல்லாவற்றையும் நகையாடற்குரிய விஷயமாகக் கருதுவான். ஆனால் அறிஞனோ எதையும் அவ்விதம் கருத மாட்டான்.

கதே
637.நகைக்கப்படக் கூடிய குறை எதுவுமில்லாதவன் அன்பு செய்யப்படக் கூடியவனாகான்.
ஹேர்

638.அதிகமாக நகையாதே. ரஸிகன் மிகவும் குறைவாகவே நகைப்பான்.

ஹெர்பர்ட்