அறிவுக் கனிகள்/வணக்கம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

23. வணக்கம்
கார்லைல்

432. உயர்ந்ததினிடம் உண்டாகும் பக்தியிலும் உயர்ந்த உணர்ச்சி கிடையாது.

கார்லைல்

433.வணங்க ஆரம்பிக்கும் போதே வளர ஆரம்பிப்போம்.

கோல்ரிட்ஜ்

434.மக்கள் அனைவரும் பக்தர்களே. சிலர் புகழையும் பலர் பெரும்பாலோர் சுகத்தையும் வணங்குவர்.

கிரீஷியன்

435.அன்பும் நம்பிக்கையும் உடையவரே ஆண்டவனை வணங்குபவர்.

அகஸ்டைன் ஞானி