ஆசிரியர்:கவிஞர் வாணிதாசன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. இனிக்கும் பாட்டு (58 பக்கங்கள்)
 2. இன்ப இலக்கியம் (47 பக்கங்கள்)
 3. இரவு வரவில்லை (94 பக்கங்கள்)
 4. எழிலோவியம் (74 பக்கங்கள்)
 5. எழில் விருத்தம் (126 பக்கங்கள்)
 6. குழந்தை இலக்கியம் (183 பக்கங்கள்)
 7. கொடி முல்லை (55 பக்கங்கள்)
 8. சிரித்த நுணா (95 பக்கங்கள்)
 9. தமிழச்சி-வாணிதாசன் (82 பக்கங்கள்)
 10. தீர்த்த யாத்திரை-கவிதைக் கதை (65 பக்கங்கள்)
 11. தொடுவானம் (58 பக்கங்கள்)
 12. பாட்டரங்கப் பாடல்கள் (177 பக்கங்கள்)
 13. பாட்டு பிறக்குமடா (90 பக்கங்கள்)
 14. பெரிய இடத்துச் செய்தி (21 பக்கங்கள்)
 15. பொங்கற்பரிசு (62 பக்கங்கள்)
 16. வாணிதாசன் கவிதைகள்-1 (162 பக்கங்கள்)
 17. வாணிதாசன் கவிதைகள்-2 (127 பக்கங்கள்)
 18. வாணிதாசன் கவிதைகள்-3 (150 பக்கங்கள்)
 19. விட்டர் வியுகோவின் ஆன்ழெல்லோ-மொழிபெயர்ப்பு (114 பக்கங்கள்)