ஆசிரியர்:கவிஞர் வெள்ளியங்காட்டான்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2010 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 7ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. நெஞ்சை உருக்கும் நீதிக்கதைகள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. கவியகம், வெள்ளியங்காட்டான்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. நெஞ்சை உருக்கும் நீதிக்கதைகள் (106 பக்கங்கள், )
 2. கவியகம், வெள்ளியங்காட்டான் (168 பக்கங்கள், )
 3. அறிஞன், வெள்ளியங்காட்டான் (80 பக்கங்கள், )
 4. ஒரு கவிஞனின் இதயம், வெள்ளியங்காட்டான்‎ (112 பக்கங்கள், )
 5. கவிஞன், வெள்ளியங்காட்டான் (141 பக்கங்கள், சில பக்கங்களில்லை)
 6. கால சந்தன் (99 பக்கங்கள், கையெழுத்துப் படி)
 7. தமிழன், வெள்ளியங்காட்டான் (116 பக்கங்கள், )
 8. தலைவன், வெள்ளியங்காட்டான் (80 பக்கங்கள், தட்டச்சு வடிவம்)
 9. துணைவி, வெள்ளியங்காட்டான் (135 பக்கங்கள், கையெழுத்துப் படி)
 10. துறவி, வெள்ளியங்காட்டான் (102 பக்கங்கள், கையெழுத்துப் படி)
 11. பரிசு, வெள்ளியங்காட்டான் (129 பக்கங்கள், )
 12. புது வெளிச்சம் (139 பக்கங்கள், )
 13. புரவலன், வெள்ளியங்காட்டான் (141 பக்கங்கள், )
 14. வெள்ளியங்காட்டான் கவிதைகள் (204 பக்கங்கள், )