ஆசிரியர்:சி. பி. சிற்றரசு/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. இலங்கை எதிரொலி (108 பக்கங்கள்)
 2. உலக விஞ்ஞானிகள் (87 பக்கங்கள்)
 3. உலகைத் திருத்திய உத்தமர்கள் (218 பக்கங்கள்)
 4. எமிலி ஜோலா-1 (91 பக்கங்கள்)
 5. எமிலி ஜோலா-2 (91 பக்கங்கள்)
 6. சரிந்த சாம்ராஜ்யங்கள் (84 பக்கங்கள்)
 7. சாய்ந்த கோபுரம் (97 பக்கங்கள்)
 8. சீனத்தின் குரல் (97 பக்கங்கள்)
 9. மதி (நாடகம்) (102 பக்கங்கள்)
 10. மார்ட்டின் லூதர் கிங் (54 பக்கங்கள்)
 11. விஷக்கோப்பை (128 பக்கங்கள்)
 12. வெங்கலச் சிலை (40 பக்கங்கள்)