ஆசிரியர்:டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2007 ஆம் ஆண்டு இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. சேக்கிழார்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. சோழர் வரலாறு
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. பல்லவப் பேரரசர்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 4. பல்லவர் வரலாறு
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 5. மொஹெஞ்சொ-தரோ அல்லது சிந்துவெளி நாகரிகம்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. இலக்கிய அமுதம் (101 பக்கங்கள், )
 2. கால ஆராய்ச்சி (175 பக்கங்கள், - சில மூலநூலில் இல்லை)
 3. சிலப்பதிகாரக் காட்சிகள் (77 பக்கங்கள், )
 4. சேக்கிழார் (74 பக்கங்கள், )
 5. சேக்கிழார் (ஆராய்ச்சி நூல்) (145 பக்கங்கள், )
 6. சைவ சமய வளர்ச்சி (235 பக்கங்கள், )
 7. சைவ சமயம் (147 பக்கங்கள், )
 8. சோழர் வரலாறு (354 பக்கங்கள், )
 9. தமிழ் அமுதம் (79 பக்கங்கள், )
 10. தமிழ் இனம் (121 பக்கங்கள், )
 11. தமிழக ஆட்சி (159 பக்கங்கள், )
 12. தமிழகக் கலைகள் (160 பக்கங்கள், )
 13. தமிழ்நாட்டு வட எல்லை (104 பக்கங்கள், )
 14. தமிழ்மொழி இலக்கிய வரலாறு (387 பக்கங்கள், )
 15. நாற்பெரும் புலவர்கள் (93 பக்கங்கள், )
 16. பல்லவப் பேரரசர் (106 பக்கங்கள், )
 17. பல்லவர் வரலாறு (356 பக்கங்கள், )
 18. புதிய தமிழகம் (80 பக்கங்கள், )
 19. பெரிய புராண ஆராய்ச்சி (277 பக்கங்கள், )
 20. மொஹஞ்சதரோ அல்லது சிந்துவெளி நாகரிகம் (281 பக்கங்கள்)
 21. இலக்கிய அறிமுகம் ( பக்கங்கள், )
 22. இளைஞர் இலக்கணம் ( பக்கங்கள், )
 23. கல்வெட்டுக்களில் அரசியல் சமயம் சமுதாயம் ( பக்கங்கள், )
 24. தமிழர் திருமணத்தில் தாலி ( பக்கங்கள், )
 25. தமிழ் இலக்கண இலக்கியக் கால ஆராய்ச்சி ( பக்கங்கள், )
 26. தாமரை வாசகம் ( பக்கங்கள், )
 27. மகா வித்துவான் ரா. இராகவையங்கார் ( பக்கங்கள், )
 28. மல்லிகை வாசகம் ( பக்கங்கள், )
 29. வையை ( பக்கங்கள், )