ஆசிரியர்:டாக்டர் வ. சுப. மாணிக்கம்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


  1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
  1. ஆய்வுக் கோவை (510 பக்கங்கள்)
  2. இலக்கியச் சாறு (210 பக்கங்கள்)
  3. ஏழிளந்தமிழ் -உரை (84 பக்கங்கள்)
  4. கம்பர்-வ. சு. மாணிக்கம் (131 பக்கங்கள்)
  5. தமிழ்க் காதல் (401 பக்கங்கள்)
  6. திருக்குறள் தெளிவுரை (169 பக்கங்கள்)
  7. வள்ளுவம் -ஆராய்ச்சி (310 பக்கங்கள்)