ஆசிரியர்:டாக்டர் வ. சுப. மாணிக்கம்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2007 ஆம் ஆண்டு, இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


  1. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
  1. ஆய்வுக் கோவை (510 பக்கங்கள், )
  2. இலக்கியச் சாறு (210 பக்கங்கள், )
  3. ஏழிளந்தமிழ் (84 பக்கங்கள், )
  4. கம்பர், வ. சுப. மாணிக்கம் (131 பக்கங்கள், )
  5. தமிழ்க் காதல் (401 பக்கங்கள், )
  6. திருக்குறள் தெளிவுரை (169 பக்கங்கள், )
  7. வள்ளுவம் -ஆராய்ச்சி (310 பக்கங்கள், )