ஆசிரியர்:நா. வானமாமலை/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2008 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 22 ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. இந்திய நாத்திகமும் மார்க்சீயத் தத்துவமும்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. வ. உ. சி. முற்போக்கு இயக்கங்களின் முன்னோடி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
எல்லா பக்கங்களும் உள்ள மின்னூல்கள்
 1. மார்க்சீய அழகியல் (85 பக்கங்கள், எல்லா பக்கங்களும் உள்ளன)
 2. முத்துப்பட்டன் கதை (61 பக்கங்கள், எல்லா பக்கங்களும் உள்ளன)
 3. ஐவர் ராசாக்கள் கதை (249 பக்கங்கள், சில பக்கங்கள் தெளிவாகயில்லை)
 4. கட்டபொம்மு கூத்து (79 பக்கங்கள், எல்லா பக்கங்களும் உள்ளன)
 5. காத்தவராயன் கதைப்பாடல் (68 பக்கங்கள், எல்லா பக்கங்களும் உள்ளன)
 6. உயிரின் தோற்றம் (102 பக்கங்கள், எல்லா பக்கங்களும் உள்ளன)
 7. உரைநடை வளர்ச்சி (66 பக்கங்கள், எல்லா பக்கங்களும் உள்ளன)
 8. கான்சாகிபு சண்டை (123 பக்கங்கள், எல்லா பக்கங்களும் உள்ளன)
 9. தமிழர் வரலாறும் பண்பாடும் (152 பக்கங்கள், எல்லா பக்கங்களும் உள்ளன)
 10. தமிழ்நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டம் (58 பக்கங்கள், எல்லா பக்கங்களும் உள்ளன)
 11. புதுக்கவிதை முற்போக்கும் பிற்போக்கும் (106 பக்கங்கள், எல்லா பக்கங்களும் உள்ளன)
  பணி முடிந்த மின்னூல்கள்
 12. இந்திய நாத்திகமும் மார்க்சீயத் தத்துவமும் (50 பக்கங்கள், பணி முடிந்தது)
 13. வ. உ. .சி. முற்போக்கு இயக்கங்களின் முன்னோடி (54 பக்கங்கள், இந்நூல் முடிந்தது. வேறுபெயரில் நூல் உள்ளது.)
  சில பக்கங்கள் இல்லா மின்னூல்கள்
 14. மார்க்சீய சமூக இயல் கொள்கை (128 பக்கங்கள், சில பக்கங்களில்லை)
 15. மக்களும் மரபுகளும் (196 பக்கங்கள், சில பக்கங்களில்லை)
 16. வீரபாண்டியக் கட்டபொம்மு கதைப் பாடல் (214 பக்கங்கள், சில பக்கங்கள் இல்லை)
 17. தமிழர் நாட்டுப் பாடல்கள் (567 பக்கங்கள், சில பக்கங்கள் இல்லை)
 18. தமிழ்நாட்டுப் பாமரர் பாடல்கள் (159 பக்கங்கள், சில பக்கங்கள் இல்லை)
 19. பழங்கதைகளும், பழமொழிகளும் (168 பக்கங்கள், மின்வருடல் சரியில்லை)
 20. இலக்கியத்தில் உள்ளடக்கமும் உருவமும் (121 பக்கங்கள், சில பக்கங்கள் தெளிவாக இல்லை)
 21. தமிழர் பண்பாடும் தத்துவமும் (274 பக்கங்கள், சில பக்கங்கள் இல்லை)
  ஆங்கில விக்கிமூலத்தில் பேணப்படும் மின்னூல்கள்.
  நீங்கள் அங்கு மேம்படுத்த வேண்டுமெனில், கீழுள்ள இணைப்பினைச் சொடுக்கவும்.
 22. en:Index:Studies in Tamil folk literature.pdf - 174 பக்கங்கள் உள்ள ஆங்கில மின்னூல்