ஆசிரியர்:பேரா. அ. கி. மூர்த்தி/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. Vetri Dictionary-English-English-Tamil (531 பக்கங்கள், )
 2. அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் (55 பக்கங்கள், )
 3. அண்டார்க்டிக் பெருங்கடல் (61 பக்கங்கள், )
 4. அண்ணாவின் தலைமை உரைகள் (135 பக்கங்கள், )
 5. அண்ணாவின் பட்டமளிப்பு விழா உரைகள் (67 பக்கங்கள், )
 6. அறிவியல் அகராதி (483 பக்கங்கள், )
 7. அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல் (155 பக்கங்கள், )
 8. அறிவியல் வினா விடை-கணிதம் (195 பக்கங்கள், )
 9. அறிவியல் வினா விடை-தாவரவியல் (147 பக்கங்கள், )
 10. அறிவியல் வினா விடை-புவியியல் (171 பக்கங்கள், )
 11. அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம் (155 பக்கங்கள், )
 12. அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல் (147 பக்கங்கள், )
 13. அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல் (163 பக்கங்கள், )
 14. ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி (699 பக்கங்கள், )
 15. ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் (59 பக்கங்கள், )
 16. இந்தியப் பெருங்கடல் (63 பக்கங்கள், )
 17. கணிப்பொறி அகராதி (243 பக்கங்கள், )
 18. சைவ சித்தாந்த அகராதி (256 பக்கங்கள், )
 19. பசிபிக் பெருங்கடல் (53 பக்கங்கள், )
 20. மாணவர் மொழியாக்க அகராதி-தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம் (435 பக்கங்கள், )
 21. லேசர் அறிவியல் (91 பக்கங்கள், )
 22. வணிகவியல் அகராதி (148 பக்கங்கள், )