ஆசிரியர்:பேரா. அ. கி. மூர்த்தி/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. Vetri Dictionary-English-English-Tamil (531 பக்கங்கள்)
 2. அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் (55 பக்கங்கள்)
 3. அண்டார்க்டிக் பெருங்கடல் (61 பக்கங்கள்)
 4. அண்ணாவின் தலைமை உரைகள் (135 பக்கங்கள்)
 5. அண்ணாவின் பட்டமளிப்பு விழா உரைகள் (67 பக்கங்கள்)
 6. அறிவியல் அகராதி (483 பக்கங்கள்)
 7. அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல் (155 பக்கங்கள்)
 8. அறிவியல் வினா விடை-கணிதம் (195 பக்கங்கள்)
 9. அறிவியல் வினா விடை-தாவரவியல் (147 பக்கங்கள்)
 10. அறிவியல் வினா விடை-புவியியல் (171 பக்கங்கள்)
 11. அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம் (155 பக்கங்கள்)
 12. அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல் (147 பக்கங்கள்)
 13. அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல் (163 பக்கங்கள்)
 14. ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி (699 பக்கங்கள்)
 15. ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் (59 பக்கங்கள்)
 16. இந்தியப் பெருங்கடல் (63 பக்கங்கள்)
 17. கணிப்பொறி அகராதி (243 பக்கங்கள்)
 18. சைவ சித்தாந்த அகராதி (256 பக்கங்கள்)
 19. பசிபிக் பெருங்கடல் (53 பக்கங்கள்)
 20. மாணவர் மொழியாக்க அகராதி-தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம் (435 பக்கங்கள்)
 21. லேசர் அறிவியல் (91 பக்கங்கள்)
 22. வணிகவியல் அகராதி (148 பக்கங்கள்)