கணிப்பொறி அகராதி

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

 {{c| கணிப்பொறி

(கணினி)

அகராதி
பேராசிரியர் அ.கி.மூர்த்தி

மணிவாசகர் பதிப்பகம்
31, சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை,
சென்னை-600108.

முதல்பதிப்பு : டிசம்பர் 2000

திருவள்ளுவர் ஆண்டு : 2031

விலை : ரூ.50:00

மணிவாசகர் வெளியீட்டு எண் : 817

பதிப்பாசிரியர்

முனைவர் ச. மெய்யப்பன்

டாக்டர் ச. மெய்யப்பன், அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தின் முன்னாள் தமிழ்ப் பேராசிரியர்.

தமிழகப் புலவர்குழுவின் துணைத் தலைவர். பல்கலைக்கழகங்களின் பதிப்புக்குழு உறுப்பினர். பல பல்கலைக்கழகங்களில் அறக்கட்டளைகள் நிறுவியுள்ளார்.

தமிழக அரசின் தமிழ்ச்சங்கப் பலகை - குறள்பீடத்தின் பொதுக்குழு உறுப்பினர்.

"வள்ளுவம் இதழின் சிறப்பாசிரியர். பத்து நூல்களின் ஆசிரியர். இவர் எழுதிய தாகூர் நூல் தமிழக அரசின் முதல் பரிசு பெற்றது.

குன்றக்குடி அடிகளார் தமிழவேள் என்னும் விருது வழங்கிச் சிறப்பித்துள்ளார்.

பதிப்புச் செம்மல் என அறிஞர்கள் இவரைப் பாராட்டுவர்.

கிடைக்குமிடம் :

மணிவாசகர் நூலகம்

12-B, மேல சன்னதி, சிதம்பரம். 608 001.

31. சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை - 600 108.

110, வடக்கு ஆவணி மூல வீதி, மதுரை. 625 001.

15, ராஜ வீதி, கோயமுத்துர்-641 001.

28,நந்தி கோயில் தெரு, திருச்சி - 620 002.

தொலைபேசி :

சிதம்பரம் : 30069

சென்னை : 5361039

மதுரை : 622853

கோயமுத்துர் : 397155

திருச்சி : 706450


அச்சிட்டோர் : சக்தி ப்ராசஸ், சென்னை - 81.

சொல்வளம்

பதிப்புச்செம்மல் ச. மெய்யப்பன்

நிறுவனர்: மெய்யப்பன் தமிழாய்வகம்

ஒவ்வொரு மொழிக்கும் அடிப்படையாக அமைந்துள்ள சொற்கள் அம்மொழியின் வளத்தைக் குறிப்பன: அவற்றின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தே அம்மொழியின் பயன்பாடு மிகும். வாழும் மொழி நாளும் நாளும் புதிய சொற்களைத் தம்முடைய இருப்போடு வரவு வைத்துக்கொள்ளும். வரவு பெருகப் பெருக வலிமை கூடும்; வளம் சிறக்கும். வளரும் மொழி அன்றன்று புதிதாய்த் தோன்றும் புதிய பொருள்களுக்கேற்பப் புதிய சொற்களை உருவாக்கிக்கொள்ளும். இதனையே பாரதி சொல் புதிது பொருள் புதிது என்பான் கடன் சொற்களைக் கூடத் தன்னியல்புக்கேற்ப தன்மயமாக்கி, அகராதிப் பேரேட்டில் சொற்குவியலைப் பெருக்கிக் கொள்ளக்கூடிய மொழிகள் சிலவற்றுள் தமிழ் தலைமை சான்றது. சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச்சொல்லே என்பான் பாரதி

ஆட்சியியல், அறிவியல், பொறியியல், மருத்துவம், அழகியல், நுண்கலைகள் முதலிய துறைகளில் 25000க்கு மேற்பட்ட புதிய கலைச் சொற்களை கலைச் சொல் ஆய்வாளர்கள் பட்டியலிட்டுள்ளனர்.

அறிவியலில் மாபெரும் புரட்சி கணினி. கணினி இன்று விசுவரூபம் எடுத்து எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கிறது.

எட்டுத்திக்கும் சென்று புதிய கலைச் செல்வங்களைக் கொண்டுவந்து சேர்ப்பது மொழிக்கு முதன்மையான கடமை என பாரதி வேண்டுகோள்விடுத்தான். மேற்கில் மெத்த வளர்ந்துவரும் பஞ்சபூதத்து இயற்கையைச் சொல்லும் திறம் தமிழுக்கு உண்டு என்பதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் இன்று துறைதோறும் அகராதிகள் தொகுக்கப்பெற்று வருகின்றன. மணிவாசகர் பதிப்பகம் தோன்றிய நாள்தொட்டே வெளியீட்டுக் கொள்கையுடன் வீறுநடை போடுகிறது.

அடிநாள் தொட்டே அகராதிகளுக்கு முதன்மை கொடுத்து வெளியிட்டு வருகிறது.

     அறிவியல் அகராதி
     நாட்டுப்புறஇயல் கலைச்சொல் அகராதி
     மொழியியல் கலைச்சொல் அகராதி
     மானிடவியல் கலைச்சொல் அகராதி
     ஐம்பொறி அகராதி
     எதிர்ப் பத அகராதி
     வேதியியல் அகராதி
     இயற்பியல் அகராதி
     வணிகவியல் அகராதி
     தமிழ் அகராதி
     ஆங்கிலம் - தமிழ் மெகா அகராதி

என பல்துறை அகராதிகளை வெளியிட்டுள்ளது. நாளும் பெருகிவரும் சொற்கூட்டத்தை வகைப்படுத்தி, தொகைப்படுத்தி தமிழுக்கு வளம்சேர்க்கும் பதிப்பகம். இன்று யுகப்புரட்சி செய்துள்ளது கணினி. கணினி கால்வைக்காத இடம் இல்லை. கணினியில் கை வைக்காதவர் எவரும் இலர். அகண்டு விரிந்துள்ள கணினி உலகின் மர்ம முடிச்சுகளை எவரும் எளிதில் தெரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் இந்தக் கணினி கலைச்சொல் அகராதியை மிகுந்த பொறுப்புணர்ச்சியுடன் வெளியிடுகிறோம்.

அகராதிகளை மிகச் சிறப்பாக வெளியிடுவதில் பெயரும் புகழும் பெற்ற மணிவாசகர் பதிப்பகம் இந்தக் கணிப்பொறி அகராதியைத் தமிழ்கூறும் நல்லுலகுக்கு வழங்குகிறது.

இப்பதிப்பக அகராதிகள் நம்பகத்தன்மை உடையவை. சரியான பொருள், துல்லியம், அளவு முதலியவற்றில் ஒரு ஒழுங்குநெறி இவ்வகராதி உருவாக்கத்தில் கடைப் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பொருண்மைக்கு முதன்மை. பல்வகைப் பயன்பாடு என்ற நிலையில் இவ்வகராதிகள் உருவாக்கப் பெற்றுள்ளன.

முன்னுரை

அறிவியல் அகராதியைத் தொடர்ந்து அதன் பல துறைகளுக்கும் அகர முதலிகள் வெளியிடும் பெருந்திட்டத்தில் இக்கணிப்பொறி அகராதி இப்போது வெளியிடப்படுகிறது. இயற்பியல் அகராதி, வேதியியல் அகராதி ஆகியவை முன்னரே வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

அறிவியல் துறைகள் பல. அவற்றில் அடிப்படைத்துறைகள் கணக்கு இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் ஆகியவை. இத்துறைகளுக்குப் பின் பயன்படுதுறைகளான மருத்துவம், பொறியியல் முதலியவற்றிற்கு அகராதிகள் கொண்டுவரப்படும்.

ஒவ்வொரு துறையின் அடிப்படைச் சொற்களை அனைவரும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதே இத்திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும். அதற்கேற்பச் சொற்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டுப் பதிவுகளாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் அறிவியல் துறைகள் நாளும் வளர்ந்து வருகின்றன. இவ்வளர்ச்சிக்கேற்ப நாமும் துறை அகாதிகள் வெளியிட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அறிவியல் வளம் செழிக்கும். இதுவே துறை அகராதிகள் வெளியிடும் திட்டத்தின் தலையாய நோக்கமாகும்.

இவ்வகராதியில் ஒவ்வொரு பதிவும் பல நிலைகளில் இனிது விளக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுப்பு நிலை படிப்பவர் கற்றலை எளிதாக்கும்.

கூறப்பெறும் செய்திகள் அளவை செய்யப்பட்டுக் கூறப்படுகின்றன. கணிப்பொறித்துறை என்பது மிக முன்னேறிய தொழில்நுணுக்கம் வாய்ந்தது. இதன் எல்லாப் பிரிவுகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, மின் வணிகம், இணையம் (net), இடையம் (web) முதலிய பிரிவுகள் இனிது விளக்கப் பட்டுள்ளன. சிறப்பாகக் கணிப்பொறித்துறையில் தமிழகம் பெற்றுவரும் கணிசமான வளர்ச்சியும் உரிய பதிவுகளில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துறையின் பல பிரிவுகளை மாணவர்களும் வாசகர்களும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் விளக்கும் முதல் அகராதி இதுவே. இதில் 5000 சொற்களுக்கு மேல் விளக்கப்பட்டுள்ளன. உரிய இடங்களில் அரிய படங்கள் சேர்த்திருப்பது தனிச்சிறப்பு.

இத்திட்டத்தைக் கல்வித்திட்டமாகச் சீரிய முறையில் செம்மையாகச் செயற்படுத்திவரும் பதிப்புச் செம்மல் தமிழவேள் ச. மெய்யப்பன் அவர்கட்கும் அவர் மகன் மெ.மீனாட்சிசோமசுந்தரம் அவர்கட்கும், அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பதிப்பகமேலாளர் இரா. குருமூர்த்தி அவர்கட்கும் என் உளங்கனிந்த நன்றி.

எளிமை, செறிவு, தெளிவு கொண்ட இவ்வகராதியை மேல் நிலைப்பள்ளி மாணவ மாணவியர் உள்ளிட்ட அனைவரும் வாங்கிப் படித்துப் பயன்பெறுவார்களாக

இவ்வகரமுதலியின் மேம்பாட்டுக்குரிய கருத்தேற்றங்கள் இனிது வரவேற்கப்படுகின்றன.

"மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு"

பேரா. அ. கி. மூர்த்தி

பொருளடக்கம்

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=கணிப்பொறி_அகராதி&oldid=1519870" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது