ஆசிரியர்:பேரா. சுந்தரசண்முகனார்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2010 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 7ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. முதுமொழிக் காஞ்சி-மூலமும் உரையும்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 2. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. History Of Tamil Lexicography (63 பக்கங்கள், )
 2. அண்ணா நாற்பது (16 பக்கங்கள், )
 3. அம்பிகாபதி காதல் காப்பியம் (230 பக்கங்கள், )
 4. அயோத்தியா காண்ட ஆழ்கடல் (236 பக்கங்கள், )
 5. ஆத்திசூடி அமிழ்தம் (19 பக்கங்கள், )
 6. ஆரணிய காண்ட ஆய்வு (299 பக்கங்கள், )
 7. ஆழ்கடலில் சில ஆணிமுத்துகள் (203 பக்கங்கள், )
 8. இனியவை நாற்பது-மூலமும் உரையும் (27 பக்கங்கள், )
 9. இன்ப வாழ்வு (179 பக்கங்கள், )
 10. இயல் தமிழ் இன்பம் (248 பக்கங்கள், )
 11. இலக்கியத்தில் வேங்கட வேலவன் (53 பக்கங்கள், )
 12. உலகமும் உயிர்களும் உண்டான வரலாறு (79 பக்கங்கள், )
 13. உலகு உய்ய (307 பக்கங்கள், )
 14. எழுத்தாளர் துணைவன் (60 பக்கங்கள், )
 15. கடவுள் வழிபாட்டு வரலாறு (163 பக்கங்கள், )
 16. கருத்துக் கண்காட்சி (205 பக்கங்கள், )
 17. காந்தியின் நாகரிகம் (6 பக்கங்கள், )
 18. கிட்கிந்தா காண்டத் திறனாய்வு (323 பக்கங்கள், )
 19. குழந்தைப் பாட்டு (11 பக்கங்கள், )
 20. கெடில வளம் (69 பக்கங்கள், )
 21. கெடிலக் கரை நாகரிகம் (514 பக்கங்கள், )
 22. கௌதமப் புத்தர் காப்பியம் (160 பக்கங்கள், )
 23. சிறுவர் செய்யுட் சோலை (11 பக்கங்கள், )
 24. சிலம்போ சிலம்பு (436 பக்கங்கள், )
 25. சுந்தர காண்டச் சுரங்கம் (261 பக்கங்கள், )
 26. சுந்தர காண்டச் சூறாவளி (47 பக்கங்கள், )
 27. செந்தமிழ் ஆற்றுப் படை (27 பக்கங்கள், )
 28. ஞானியார் அடிகள் (179 பக்கங்கள், )
 29. தனித் தமிழ்க் கிளர்ச்சி (41 பக்கங்கள், )
 30. தமிழர் கண்ட கல்வி (97 பக்கங்கள், )
 31. தமிழ் அகராதிக் கலை (529 பக்கங்கள், )
 32. தமிழ் அங்காடி (291 பக்கங்கள், )
 33. தமிழ் இலத்தீன் பாலம் (342 பக்கங்கள், )
 34. தமிழ்க்காவிரி (138 பக்கங்கள், )
 35. தமிழ்த் திருநாள் (13 பக்கங்கள், )
 36. தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலை (222 பக்கங்கள், )
 37. தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம் (823 பக்கங்கள், )
 38. திருக்குறள் தெளிவு-7 (13 பக்கங்கள், )
 39. திருக்குறள் தெளிவு (306 பக்கங்கள், )
 40. திருக்குறள் தெளிவுரை-மூன்றாம் படிவம் (35 பக்கங்கள், )
 41. திருக்குறள் தெளிவுரை–முதற்படிவம் (33 பக்கங்கள், )
 42. திருமுருகாற்றுப்படை-மூலமும் உரையும் (49 பக்கங்கள், )
 43. தெய்விகத் திருமணம் (129 பக்கங்கள், )
 44. தெவிட்டாத திருக்குறள்-10 (17 பக்கங்கள், )
 45. தெவிட்டாத திருக்குறள்-4 (23 பக்கங்கள், )
 46. தெவிட்டாத திருக்குறள்-6 (17 பக்கங்கள், )
 47. தைத் திங்கள் (153 பக்கங்கள், )
 48. தொண்ணூறும் தொள்ளாயிரமும் (33 பக்கங்கள், )
 49. தொல் திராவிட மொழி-கண்டுபிடிப்பு (195 பக்கங்கள், )
 50. நன்னெறி நயவுரை (33 பக்கங்கள், )
 51. நல்வழி நயஉரை (26 பக்கங்கள், )
 52. நாலடியார் நயவுரை (185 பக்கங்கள், )
 53. பணக்காரர் ஆகும் வழி (25 பக்கங்கள், )
 54. பாரதி தாசரொடு பல ஆண்டுகள் (121 பக்கங்கள், )
 55. பாலகாண்டப் பைம்பொழில் (264 பக்கங்கள், )
 56. புத்தர் பொன்மொழி நூறு (58 பக்கங்கள், )
 57. புலிசை ஞானியார் அடிகளார் (31 பக்கங்கள், )
 58. போர் முயற்சியில் நமது பங்கு (23 பக்கங்கள், )
 59. மக்கள் குழு ஒப்பந்தம் (171 பக்கங்கள், )
 60. மனத்தின் தோற்றம்-ஆய்வுக் கட்டுரைகள் (231 பக்கங்கள், )
 61. மர இனப் பெயர்வைப்புக் கலை (91 பக்கங்கள், )
 62. மருந்தாகித் தப்பா மர இனப் பெயர்கள் (194 பக்கங்கள், )
 63. மலர் மணம் (251 பக்கங்கள், )
 64. மாதவம் புரிவாள் (201 பக்கங்கள், )
 65. முதுமொழிக் காஞ்சி-மூலமும் உரையும் (29 பக்கங்கள், )
 66. வள்ளுவர் இல்லம் (228 பக்கங்கள், )
 67. வள்ளுவர் கண்ட மனையறம் (80 பக்கங்கள், )
 68. வாழும் வழி (139 பக்கங்கள், )
 69. வாழ்க்கை ஓவியம் (35 பக்கங்கள், )
 70. விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும் (104 பக்கங்கள், )
 71. வீடும் விளக்கும் (134 பக்கங்கள், )