ஆசிரியர்:பொ. திருகூடசுந்தரம்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அறிவுக் கனிகள் (188 பக்கங்கள்)
 2. ஆங்கிலக் கவிதை மலர்கள் (113 பக்கங்கள்)
 3. ஆபரேஷனுக்கு அஞ்சவேண்டாம் (53 பக்கங்கள்)
 4. இதய உணர்ச்சி (66 பக்கங்கள்)
 5. எனது பூங்கா (146 பக்கங்கள்)
 6. குழந்தை எப்படிப் பிறக்கிறது (75 பக்கங்கள்)
 7. குழந்தைகள் கேள்வியும்-பதிலும் (194 பக்கங்கள்)
 8. சத்யாகிரகம்-பொ. திருகூடசுந்தரம் (107 பக்கங்கள்)
 9. சிலப்பதிகாரம்-பொ. திருகூடசுந்தரம் (130 பக்கங்கள்)
 10. தந்தையும் மகளும் (194 பக்கங்கள்)
 11. பொழுது புலர்ந்தது (295 பக்கங்கள்)
 12. மந்தரை சூழ்ச்சி (19 பக்கங்கள்)
 13. விஞ்ஞானப் பெரியார்கள் (280 பக்கங்கள்)
 14. விவாகமானவர்கட்கு ஒரு யோசனை (199 பக்கங்கள்)
 15. வெற்றி யாருக்கு (111 பக்கங்கள்)