உலக அறிஞர்களின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்/புத்தக சுவை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

58. புத்தகச் சுவை

நல்ல மேற்கோள் அறிவாளி கை வைர மோதிரம், அறிவிலி கைக் கூழாங்கல்.

-ஜே.ரூ.

ஒரு கருத்தை ஆயிரம் முறை கூறினாலும் அது அநேக சமயம் புதிய தாகவே இருக்கும்.

- ஹோம்ஸ்
உலக அறிஞர்களின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf

(Upload an image to replace this placeholder.)

சுவையின் தூய்மைக்கு உரைகல் எதுவெனில் தூய விஷயங்கள் சிலவற்றிலன்றி அனைத்திலும் சுவை காண்பதுவே.
-ரஸ்கின்

நற்சுவை கற்பிப்பதே நல்லொழுக்கம் அமையச் செய்வதாகும்.

- ரஸ்கின்

நூற்சுவை அறிவு என்பது யாது? நூல்களின் குணங்களைச் சந்தோஷத்தோடும், குற்றங்களை வருத்தத்தோடும் காணும் மனப்பான்மையே ஆகும்.

-அடிஸன்

நல்ல சுவையறிவு குறைகளைப் பாராது, நியாயமான சுவையறிவு குணங்களைத் தேடும். நல்ல சுவையறிவு குறைந்தோ கெட்டோ போகலாம். நியாயமான சுவையறிவு நாளுக்கு நாள் அதிகமாக வளரும்.

-ஜேமிஸன்

சுவையறிவு இல்லாத கற்பனை சக்தியைப்போல பயங்கரமான தொன்றும் கிடையாது.

-கதே

நல்ல சுவையறிவு குணங்களைக் காணும், நியாயமான சுவையறிவு அவற்றின் அளவைக் கணிக்கும்.

-பழமொழி

★ ★ ★