உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

உலக அறிஞர்களின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

உலக அறிஞர்களின்

நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்

உலக அறிஞர்களின்

நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்

மெய்யம்மை நிலையம்

புதிய எண். 36, தியாகிகள் ரோடு,

தேவகோட்டை


விலை ரூ. 38.00

• Ulaga Aringnarkalin Nammai Meambaduththum Ennangal • Collection by:N.V.Kalimani • First Edition: Dec 2000 • Price: Rs. 38.00- Copyright Holder and Publisher: Meyyammai Nilayam,36, Thyagigal Road, Devakottai • Printed at: Sivakami Printo Graphics, 160/117, Big Street, Triplicane, Chennai - 600 005. :8445051


உலக அறிஞர்களின்
நம்மை மேம்படுத்தும்
எண்ணங்கள்உள்ளடக்கம்
1. அன்பு
2. அறம்
3. மறம்
4. வாய்மை
5. கடவுள்
6. வழிபாடு
7. மோட்சம்
8. நரகம்
9. மதம்
10. தத்துவ ஞானம்
11. ஆன்மா
12. இலட்சியம்
13. நன்மை-தீமை
14. அறிவு
15. அறிவீனம்
16. மூட நம்பிக்கை
17. கடமை
18. துறவு
19. தனிமை
20. சான்றோர்
21. கருணை
22. வணக்கம்
23. குற்றம் காணல்
24. வஞ்சகம்
25. பழிவாங்குதல்
26. அனுதாபம்
27. கொள்கை நம்பிக்கை
28. வாழ்க்கைக்கு நம்பிக்கை
29. நன்றியறிதல்
30. இனிய சொல்
31. சொல்
32. உரையாடல்
33. நா' அடக்கம்
34. போற்றுதல்
35. முகஸ்துதி
36. பழி
37. சிரிப்பு
38. நாகரீகம்
39. செல்வம்
40. வறுமை
41. அதிர்ஷ்டம்
42. அடக்கம்
43. கர்வம்
44. சிக்கனம்
45. கஞ்சன்
46. தருமம்
47. மனத்திருப்தி
48. உதவி செய்க
49. இரத்தல்
50. தியாகம்
51. கல்வி
52. கேள்வி
53. இசை
54. கவிதை
55. புத்தகங்கள்
56. படித்தல்
57. நூல் நிலையம்
58. புத்தக சுவை
59. புத்தகம் எழுதுதல்
60. புத்தகத்தால் பெறும் புகழ்
61. உரைநடை
62. வாழ்க்கை வரலாறு
62. சரித்திர உண்மை