கம்ப ராமாயண ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை

விக்கிமூலம் இலிருந்து
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
புரட்சி வீரர் பாரிஸ்டர்

வ. வே. ஸு. ஐயர்

எழுதிய

கம்ப ராமாயண ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைஅவர் பிறந்த
90ஆவது ஆண்டு நிறைவில் வெளியிடப்பட்டது.
2-4-1971பதிப்புரிமை:
டாக்டர் வ. வே. ஸு. கிருஷ்ணமூர்த்தி
திருவானைக்கோவில் (P. O.). திருச்சி-5வ. வே. சு. ஐயர் இலக்கியம் - 1

75 காசுகள்
  • உள்ளடக்கம்
  1. புரட்சி வீரர் பாரிஸ்டர் வ. வே.ஸு. ஐயர்
  2. சோழ அரசர்கள் ஆண்ட காலமாவன
  3. வ. வே. ஸு. ஐயரின் ஒளிப்படம்
  4. கம்ப ராமாயண ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை