குடும்பப் பழமொழிகள்/கற்பு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

கற்பு

சோதனைக்கு உள்ளாகாத பெண் தன் கற்பைப் பற்றிப் பெருமை பேச முடியாது.
-மான்டெயின்
கற்பை இழக்கத் துணிந்தவள் எதையும் இழக்கத் துணிவாள்.
-டாஸிடஸ்

ஒரு முறை இழந்த கற்பை ஒட்ட வைக்க முடியாது.

- இங்கிலாந்து
மிகவும் எச்சரிக்கையோடு நடப்பவர்கள் கற்பில் உயர்ந்தவர்களாகக் கருதப்படுகிறார்கள்.
- ஸ்பெயின்