அட்டவணை:குடும்பப் பழமொழிகள்.pdf

Wikidata items
Transclusion_Status_Detection_Tool
விக்கிமூலம் இலிருந்து
தலைப்புகுடும்பப் பழமொழிகள்
ஆசிரியர்தியாகி ப. ராமசாமி
பதிப்பகம்வள்ளுவர் பண்ணை
முகவரிசென்னை
ஆண்டுமுதற் பதிப்பு: அக்டோபர், 69
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை To validate

நூற்பக்கங்கள்