குடும்பப் பழமொழிகள்/வாழ்க்கை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

வாழ்க்கை

இளந் தளிர்களும் உதிர்ந்த சருகுகளும் எங்குமே காணப் பெறுகின்றன.
-இந்தியா
சில சமயம் மூழ்குதல், சில சமயம் மேலெழுதல்: இது தான் வாழ்க்கை.
-( ,, )
வாழ்க்கை காற்றின் நடுவிலுள்ள ஒரு தீபம்.
-ஜப்பான்
வாழ்க்கை என்பது அன்பும் மனைவியும்.
-( ,, )
உணவுக்காகவும் உடைக்காகவுமே நாம் இரண்டு கால்களாலும் ஓடித் திரிகிறோம்.
-சீனா
உன் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் உன் சரித்திரத்தில் ஓர் ஏடாகும்.
-அரேபியா
சுவர்க்கத்திற்குச் செல்வோரின் பயிற்சி நிலையமே வாழ்க்கை.
-( ,, )
வாழ்க்கை இரு பகுதிகளுள்ளது: ஒன்று கழிந்தகாலம் என்ற கனவு, மற்றது வருங்காலம் என்ற விருப்பம்.
-( ,, )
நீ காலையைக் கண்டிருக்கிறாய், இன்னும் மாலையைக் காண வில்லை .
-யூதர்
வாழ்க்கை மனிதனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட கடன்தான மரணம் என்னும் கடன்காரன் அதைப் பெற்றுக் கொள்ள ஒருநாள் வருவான்.
-( ,, )
வாழ்க்கை என்பது இடைவிடாத குடிவெறி-மகிழ்ச்சி மறைந்த பின்பும், தலைவலி இருந்துகொண்டேயிருக்கும்.
-பாரசீகம்
மூச்சு வருவதும் போவதும் தொட்டிலின் ஆட்டம்; முடிவான தூக்கம் வருமுன் எச்சரிக்கையாயிரு.
-( ,, )
வாழ்க்கை ஒரு வெங்காயம், அதை உரிக்கும்பொழுது கண்ணீர் வரும்.
- ஃபிரான்ஸ்
வாழ்க்கை என்னவென்று நாம் தெரிந்து கொள்ளுமுன், பாதி வாழ்க்கை கழிந்து விடுகின்றது.
-( ,, )

வாழ்க்கையின் முற்பகுதி இரண்டாம் பகுதியை விரும்புவதில் கழிகின்றது; இரண்டாம் பகுதி முதற் பகுதிக்காக வருந்துவதில் கழிகின்றது.

-ஃபிரான்ஸ்
நாம் வருகிறோம், அழுகிறோம், இது தான் வாழ்க்கை ; நாம் அழுகிறோம், போகிறோம், இது தான் மரணம்.
-( ,, )
நேற்று, இன்று, நாளை ஆகிய மூன்று நாட்களே மனிதனின் நாட்கள்.
-( ,, )
மரணத்தைப் பற்றிச் சிந்திப்பவன் வாழத் தொடங்குகிறான் .
-ஜெர்மனி
பன்னிரண்டு வயதில் குழந்தைப் பருவத்தைப் புதைக்கிறோம்; பதினெட்டில் வாலிபப் பருவத்தையும், இருபதில் முதற் காதலையும், முப்பதில் மனிதரிடம் கொண்ட நம்பிக்கையையும், அறுபதிலிருந்து சிறிது சிறிதாக ஐம்புலன்களையும் புதைத்து விடுகிறோம்.
-( ,, )
ஒவ்வொரு மணியும் (நேரமும்) நம்மைக் காயப்படுத்திக் கொண்டேயிருக்கின்றது, கடைசி மணி அடித்தவுடன் ஆவி பிரிகின்றது.
-( ,, )
வாழ்க்கை நமக்கே அளிக்கபெற்றதன்று, இரவலாக வந்தது.
-ஜெர்மனி
இறந்து போனவனின் 'உயில்' அவன் வாழ்க்கையின் கண்ணாடி.
-போலந்து
['உயில்' என்பது மரண சாசனம்.]
இருபது வருடம் வளர்ச்சி, இருபது வருடம் மலர்ச்சி, இருபது வருடம் ஒரே நிலை, இருபது வருடம் வாடுதல்.
-பெல்ஜியம்
நாம் அழுதுகொண்டே பிறக்கிறோம், குறை சொல்லிக் கொண்டே வாழ்கிறோம், ஏமாற்ற மடைந்து இறக்கிறோம்.
- இங்கிலாந்து
நான் பிறக்கும்பொழுதே அழுதேன் ; ஏன் அழுதேன் என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் உணர்கிறேன்.
-( ,, )
வாழ்வும் துயரமும் ஒன்றாகத் தோன்றியவை.
-( ,, )
வாழ்க்கை வாழ்வதிவதில்லை, நம் விருப்பத்திலிருக்கிறது.
- இங்கிலாந்து
இறக்கும் வரை நாம் வாழத்தான் செய்வோம்.
-( ,, )
பிறப்பில் அழுகிறோம், இறப்பில் ஏன் என்பதைக் காண்கிறோம்.
-பல்கேரியா
வாழ்க்கை வேண்டுமானால், நாட்களை விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டும்.
-( ,, )
பிறக்கும் பொழுது அழுதுகொண்டு வந்தோம், போகும் பொழுதாவது சிரித்துக்கொண்டு செல்லும்படி வாழ வேண்டும்.
-எஸ்டோனியா
வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம்.
-( ,, )

வாழ்க்கை என்பது அடித்தல், அல்லது அடிபடுதல்.

- ரஷ்யா

மரணத்திற்கு அஞ்சவேண்டாம், வாழ்க்கைக்கு அஞ்சு.

-( ,, )
மனிதனின் வாழ்க்கை ஒரு குழந்தையின் கையிலுள்ள முட்டை போன்றது.
- ருமேனியா
மனிதர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்கள் இறக்கும் பொழுது விழிப்படைகிறார்கள்.
- குர்ஆன்

பூமியில் மனிதனின் வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம்.

-ப.ஏற்பாடு
நீண்ட வாழ்வு நெடுந் துயரங்களுள்ளது.
-இங்கிலாந்து
எவ்வளவு காலம் நாம் வாழ்ந்தோம் என்பது முக்கியமில்லை, எவ்வளவு நேர்மையாக வாழ்ந்தோம் என்பதே முக்கியம்.
-( ,, )
வாழ்க்கை ஒரு தறி, அதில் மாயை (என்ற துணி) நெய்யப்படுகின்றது.
-( ,, )
சிந்தனை தான் வாழ்க்கை.
-காலரிட்ஜ்
வாழ்க்கை, இருமுறை சொன்ன கதையைப்போல், சலிப்பாயுள்ளது.
-ஷேக்ஸ்பியர்
வாழ்க்கை (தறியிலுள்ள) ஓர் ஓடம்.
-ஷேக்ஸ்பியர்
நல்லதும் கெட்டதுமான நூல்களைக் கலந்து நெய்தது தான் வாழ்க்கை.
-( ,, )

எளிய வாழ்க்கை, உயர்ந்த சிந்தனை........

-வோர்ட்ஸ்வொர்த்

நாம் வாழ்கிறோம், மடிகிறோம்: இரண்டில் எது நல்லது

என்று எனக்குத் தெரிந்ததைவிட உங்களுக்கும் தெரியாது.
-பைரன்
மனிதன், காற்றை (மட்டும்) உட்கொண்டு வாழ்ந்திருக்க முடியாது.
-ஃபிரான்ஸ்
வாழ்க்கை ஒரு கோட்டை, அதைப்பற்றி நம் அனைவருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது.
-( ,, )
சிறந்த வாழ்வைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள், பழக்கம் அதை இன்பமாக்கும்.
-கிரீஸ்
வாழ்க்கையில் திருப்தியை விட அதிருப்தியே அதிகம்.
-( ,, )
வாழ்க்கை அபாயகரமான கடல் யாத்திரை.
-( ,, )
வாழ்க்கை ஒரு மேடை, உங்கள் பாகத்தை , நடிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
- கிரீஸ்
சந்தோஷமாயிருப்பவர்களுக்கு வாழ்க்கை சுருக்கம், துக்கமாயிருப்பவர்களுக்கு வாழ்க்கை நீண்டது.
-( ,, )
இன்று வாழுங்கள், பழமையை மறவுங்கள்.
-( ,, )
வாழ்க்கை தீமையில்லை, தீமையாக வாழ்வதிலேயே தீமை உள்ளது.
-( ,, )
நல்லதோ, கெட்டதோ நாம் அனைவரும் வாழத்தான் வேண்டும்.
-இதாலி

நன்றாக வாழ்வதற்குச் சொற்ப வாழ்வே போதுமானது.

-லத்தீன்
நீ வாழ்ந்திருக்கும் வரை, எப்படி வாழவேண்டும் என்பதைக் கற்றுக்கொண்டேயிரு.
-( ,, )
வாழ்க்கை பயன்படுத்தப் பெறுவதற்காகவே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
-லத்தீன்
நாளையே மரிக்க வேண்டியவனைப் போல வாழ்ந்து கொண்டிரு.
-( ,, )
நாம் வாழத் தொடங்கிக்கொண்டே யிருக்கிறோம், ஆனால் வாழ்வதில்லை.
-( ,, )
நாம் வாழ்க்கையைச் சிறு துண்டுகளாக்கி வீணாக்குகிறோம்.
-( ,, )
செத்துக் கிடக்கும் சிங்கத்தைவிட உயிருள்ள சுண்டெலி மேல்.
-ரஷ்யா

மரணம் வரும் வரையில் எல்லாம் வாழ்க்கைதான்.

- ஸ்பெயின்
தலைசிறந்த மரணத்தைவிட, மட்டமான வாழ்க்கையும் மேலானது.
-யூதர்