கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள்/பார் பார்!

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

54. பார் பார்

வகுப்பறைக்குள் இருக்கின்ற கரும்பலகையில், ஒரு படத்தைத் தொங்கவிடவேண்டும். அந்தப் படமானது, அதிகமான பொருட்களையும், அதிகமான நிகழ்ச்சி களையும் குறித்துக் காட்டுவதாக இருக்கவேண்டும்.

அனைவரையும் படத்தின் அருகிலே போய் நிற்கச் செய்து, 30 வினாடிகள் வரை, எல்லாவற்றையும் ஊன்றி, உன்னிப்பாகக் கவனித்துப் பார்த்து நினைவில் ஏற்றிக் கொள்ளுமாறு அறிவிக்க வேண்டும்.

பிறகு, படத்தை மூடிவிட வேண்டும். அல்லது கழற்றி வைத்துவிடலாம்.

பின்னர், ஆசிரியர் அந்தப்படத்திலுள்ளவைகளைப் பற்றி ஒவ்வொரு கேள்வியாக கேட்க வேண்டும். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு உண்டு.

சரியான பதிலை அதிக முறைகள் சொல்பவரே இந்த விளையாட்டில் வெற்றி பெறுகிறவராவார்.