கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள்/மந்திர வட்டம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

46. மந்திர வட்டம்

அமைப்பு:

ஆட்டக்காரர்கள் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப, ஒரு பெரிய வட்டம் ஒன்றைக் குறிக்க வேண்டும். பிறகு, அந்த வட்டத்தின் கோட்டின் மேலேயே சுற்றிலும் சிறு சிறு வட்டங்களைப் போட்டிருக்க வேண்டும்.

ஆடும் முறை:

ஆடுவதற்கு என்று வந்தவர்கள் எல்லோரும் வட்டத்தில் உள்ள கோட்டின் மேலேயே, சிறு சிறு வட்டங்களில் கால் படும்படி நடந்துகொண்டேயிருக்க வேண்டும்.

ஆட்டத்தை நடத்துபவர் விசில் மூலம் சைகை கொடுத்தவுடன், நடந்தவர்கள் அப்படி அப்படியே நகராமல் நின்று விடவேண்டும். சிறுசிறு வட்டத்திற்குள் நின்று கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லோரும் ஆட்டமிழந்து விடுவார்கள்.

மீண்டும் மீதியுள்ளவர்களை நடக்கச் செய்து, குழலூதி நிறுத்திப் பார்க்கும் பொழுது, யார் யார் வட்டத்திற்குள் நிற்கின்றார்களோ, அவர்கள் எல்லாம் ஆட்டமிழக்கிறார்கள்.

குறிப்பு:

விசில் ஒலிக்குப் பதிலாக, இசைத்தட்டைப் பயன்படுத்தலாம். வட்டத்தின் மேலுள்ள சிறுசிறு வட்டங்களுக்குப் பதிலாக நாற்காலிகளையும் வைத்துக் கொள்ளலாம்.

இறுதியாக யார் இருக்கிறாரோ, அவரே வென்றவராவார்.