பக்கம்:அடியுங்கள் சாவுமணி.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


2

'உள்ளதைக் கொண்டு திருப்திப்படு' என்று சொல்வது மடத்தனமான புத்திமதி. *உன்னிலும் உயர்ந்தவனேக் கண்டு பொருமைப்படாதே, உன்னே இடத் தாழ்ந்தவனின் கிலேயைவிட உனது கிலே அம்மா பென்தென்று அகமகிழ்க என்ற திேவாக்கியம் :விடாமலடிப்பதி سالم نتيجة

உழைப்பவனே அடி மையாக்கி வ்ைப்பத ற்காக வினயாட்விட்ட கடவுள் விதி. கர்மம் மு த லிய சிறுமை எண் னங்களைப் போன்றவையே இச் சின் னத்தனமான புத்திமதிகளும் என்பது எனத் எண் ணம். - ~r

மனிதன வாழ்க்கை கிலே உயரவேண்டுமானல், இத்தகைய முட்டாள்தனமான எண்ணங்களுக்குச்

வுெமனி அடித்தாக வேண்டும்.

உழைத்து வேர்த்தபடி விடுதிரும்புகிருன் ஒரு Gಳ್ಳಣೆ $# அவனுக்குக் காத்திருக்கிறது ஆறின கஞ்சி. அதற்கோ உப்பு கூட இல்லை.

மற்றுமேர்ச் உழைப்பாளிக்குக் கஞ்சிக்கும் லாட் உரி. அவன் பழஞ்சோற்றுப் பானே ைேர்ச் சல் கலக்க விடுகின்ருன் பருக்கை ஒன்றிரண்டு سایته வில்லை. வெறும் ரோகாரத்தை ஊற்றி வயிற்றெரிச் சஆலத் தீர்க்கிருன் .

அதே வேளே யி லே, சும்மா மெத்தையிலே

சோழ்விப் புரண் - சீமானுக்கு மாகக் காப்பி வகு கிறது. ஸ்வீட்டும் ஸ்ரவரியும் வருகின்றன. ஆர்ஞ்