பக்கம்:அடுக்குமொழி அகராதி.pdf/108

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

101

தேர்த் திருவிழாக்களுக்கு கூட்டம் நிறையக் கூடும்

தேர்தொறும் அமுதம் ஊற்றிருந்தொழுகு தீஞ்சொல்

(பாகவதபு 1-2-15)

தேர்ந்து தெளிதல்

தேர்ந்து தெளிந்து துணிக

தேவர்க்கும் மூவர்க்கும் யாவர்க்கு மேலான தெய்வம்

தேவரும் மூவரும் ஏவரும் புகழும் தேவன் (சுப்பிர.

பித 5-9)

தேற்றமும் தெளிவும் வேண்டும்

தேற்றித் துயராற்றுதல்

தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து (புறம் 36

தேறித் தெரிந்து தெளிதல்

தேறித் தெளிதல் - மிகத்தெளிதல் (பரி 12-82)

தேறுதலும் ஆறுதலும் உறுதல்

தேன் தோய்த்தன்ன தீஞ்சொல் (பெருங்க 1-35-109)

தேன் போலத் தித்திக்கும் திருப்பாட்டு

தேன்வழியும் மழலைத் தீஞ்சொல் (தணிகைப்பு)

தேனினும் இனிய தீஞ்சொல்

தேனும் தினைமாவும்

தேனும் பாலும் கன்னலும் அமுதுமாகித் தித்தித்திருக்

கும் (திவ் 3527)

தேனும் பாலும் தெள்ளமுதுங் குழைத்தூட்டியது

போல்

தேனொத்து அமிழ்தொத்த மென்தீங் கிளவி (தணி

கைப்பு)

தையலார் மையலிலே தாழ்ந்துவிடல் (திருவா)

தைரியமும் விடா முயற்சியும் கொண்டவர்

தொகுத்துக் கூறி வகுத்துக் காட்டல்

தொகுத்தும் வகுத்தும் விரித்தும் கூறல்