பக்கம்:அண்ணாவின் பட்டமளிப்பு விழா உரைகள்.pdf/43

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


31 மக்கள் தங்கள் நாடுகளில் செய்துள்ள சீன கலத்தைப் போன்றதன்று அது. பிளாஸ்டிக் போன்று, அவர்களது மக்களாட்சி ஆக்குவதற்கு எளிது. ஆல்ை காம் உலகங்கலோடு ஊடாடிக் கொண்டிருக்கிறோம்??. நாட்டு ஒருமைப்பாடு என்பது உயர்ந்ததும் அதிகம் நாடப்படுவதுமான ஒர் இலக்கு. ஆல்ை, மொழித்துறை யிலோ பொருளாதாரத் துறையிலே அநீதியினையும் ஆதிக்கத் தினேயும் 6 ப று க்க இயலாது. அக்காரணத்திற்காகவே இவ்வரசு அமைந்துள்ளது. இந்தியினை ஆட்சி மொழியாக ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு வலுவந்தப்படுத்த முடியாது என்னும் மக்கள் உறுதிப்பாட்டினேப் பி ர தி ய லி ப் ப த க ேவ அஃது உள்ளது. இணைப்பு மொழியாக ஆங்கிலமே தொடரவேண்டும் என்று நாம் விரும்பும்பொழுது, சிலர் நமது நோக்கத்தினைத் தவருகப் புரிந்து கொள்கின்றனர். பொருந்தா வாதங் களேயும் மறுக்கக்கூடிய புள்ளி விவரங்களையும் அவர்கள் அள்ளி வீசுகின்றனர். சீரழிவு என்னும் பூச்சாண்டி காட்டு கின்றனர்; படைகளைக் காட்டி அச்சுறுத்தி மக்களே வாய டைக்க விரும்புகின்றனர். வல்லடி முறைகளில்ை சிக்கல்கள் ஒரு பொழுதும் தீர்க்கப்பட்டதில்லை. இப்பொழுது மட்டு மன்று எதிர்காலத்திலுங்கூட. இந்த மொழிச் சிக்கல் நம் வாழ்க்கை முறையோடு இரண்டறக் கலந்தது. தமிழும் ஆங்கிலமும் நம் எல்லாத் தேவைகளையும் நிறைவுசெய்ய வல்லவை என்றும், முன்னது இம்மாநிலத்தின் ஆட்சி மொழியாகவும் பின்னது இணைப்பு மொழியாகவும் இருக்க வல்லவை என்றும் தமிழ்நாடு அரசு ஐயந்திரிபறக் கூறியுள்ளது. அது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டால் - இந்தி ஆதரவாளர்களில் மிக முனைப்பாக உள்ளவர் களும் அதனே ஏற்றுக் கொன் கின்றனர் - வெளியுலகிற்கும் நம் மாநிலத் திற்குமிடையே இணைப்பு மொழியாக ஆங்கிலம் பேதற்றத்