பக்கம்:அண்ணாவின் பட்டமளிப்பு விழா உரைகள்.pdf/51

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


39 யறிவு ஆக்கப்படுகிறது. ஒரு பெருமரத்தின் இ ய த் ைை வளர்ச்சி மண்ணிலிருந்து அதன் அடித்தண்டு வழியாகக் கிளைகளை அடைந்து, பின் இலக்கும் கணிக்கும் பரவுவது போல், வாழ்வின் வலிமையும் பய னு ம் ஏற்படுகின்றன. பெரும் போராட்டம் நடத்தும், இனந்தெரியாத மனிதக் கூட் டங்களே ஒவ்வொன்றின் அடிப்படையிலும் உள்ளன. இவையே சமுதாய நிலையினை மேல் மட்டத் திற்கு உயர்த்தும் இயக்க ஆற்றலாக அமைகின்றன. ஒரு நாட்டின் பெருமை அதன் பொது நிலையாளர்களின் பெருமையைப் போலவுே உள்ளது.?? இப்பல்கலைக் கழகத்திருந்து மலர்ந்து செல்லும் இளைஞர் களாகிய உங்கட்கு எனது கோரிக்கையினைத் தெரிவி க் கட்டுமா ? உறுதியாக இருங்கள், ஆல்ை, விடப்பிடியாக இராதீர். கருத்துக் கலவை இருக்கட்டும். ஆ ைல், ஒருபொழுதும் மலிவான தழுவலும் ஊறு தரத்தக்க கலப்படமும் இருக்கக் கூடாது. பழுதுபட்ட கருத்துக்கன் நெறிமுறைகள் என்று தவருகக் கருதாதீர் ; எச்சரிக்கையாக இருப்பீர். வெறியினை வாய்மையாகக் கருதாதீர். ஒரு கருத்துத் தொகுப்பை நாடுங்கள். அடிமைக்காட்படுவதை அகற்றுங்கள். அநீ திக்கு எதிராகப் போராடத் தவருதீர். ஆல்ை, உங்கள் கருத்தினை இறு தி யா ன து என்று வெளிக்காட்டாதீர். பன்டைய தமிழ் முதுமொழியினை மறக்க: தீர், நீங்கள் கூறுவதை நடைமுறையால்கத் தயங்காதீர். இம்மாபெரும் பணி யி னே ச் செய்வதற்குரிய அடிப்படைத் தேவைகளை உங்களுக்களிப்பது பல்கலைக் கழகக் கல்வியே. ஆல்ை, அதுமட்டுமே போதாது. இதனை இலஃபயிட்டியின் வழி கூறுவோம்.