பக்கம்:அன்பு அலறுகிறது.pdf/10

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


8 அன்பு அலறுகிறது

தாயும் சேயும் போல இருப்பதற்கு மட்டும் இயற்கை இடங்கொடுக்குமோ?”

3.கொடுக்கும், அத்தகைய கினைப்பில் அன்புக்கு மட்டுமே இடம் இருப்பதால்!” அவள் ஒரு சணம் மெளனமாயிருந்தாள். மறு கனம் அன்பிற்கு உருவில்லை, கிறமில்லை, அழிவில்லை என்கிருர்களே, அது உண்மைதான?’ என்ருள். எ அத்துடன் மரத்துக்கு மரம் மாறி மாறித் தாவும் குரங்கைப் போல, ஆளுக்கு ஆள் அது மாறி மாறித் தாவுவதும் இல்லை என்று சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்!' என்றேன் கான். அவள் முகம் மலர்ந்தது; அந்த முகத்திலே அவளுடைய அகமும் மலர்வதை கான் என்னுடைய அகக்கண்ணுல் கண்டேன். அதற்குப் பின் அவள் என்ன நினைத்தாளோ என்னமோ, கானும் தமிழச்சிதான்!” என்ருள் பெருமையுடன் . கரொம்ப சந்தோஷம்; அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நானும் கினைத்தேன்!” என்றேன் கான்,

  • அது எப்படி நினைத்தீர்கள்:”

இல்லாவிட்டால் ஆளுக்கு ஆள் மாறி மாறித் தா வாம லி ருப் ப து தா ன் அன்பு என்று கான் சொன்னதும் உங்களுடைய முகம் மலர்ந்திருக்காதே!'