பக்கம்:அன்பு அலறுகிறது.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


10 அன்பு அலறுகிறது "அது எப்படி?” கொலைகாரன் வாழத் துடிக்கிருன்; அவ னுக்குக் குறுக்கே உலகம் கிற்காமல் இருக்க முடியுமா? திருடன் வாழத் துடிக்கிருன்; அவனுக்குக் குறுக்கே உலகம் நிற்காமல் இருக்க முடியுமா? விட புருஷன் வாழத் துடிக்கிருன்; அவனுக்குக் குறுக்கே உலகம் கிற்காமல் இருக்க முடியுமா? விபசாரி வாழத் துடிக் கிருள்; அவளுக்குக் குறுக்கே உலகம் கிற்காமல் இருக்க முடியுமா?’’

  • இருக்க முடியாதுதான்!” என்ருள் அவள். பிறகு இருந்தால் உலகம் மனிதர்களின் உலகமா யிருக்க முடியாதுதான்!” என்ருள் அவள்.

"அது சரி. நீங்கள் யாரென்று எனக்குச் சொல்லவேயில்ஜலயே?’ என்றேன் கான் . சொல்கிறேன்; சொல்லத்தானே வந்திருக் கிறேன்!” என்ருள் அவள்.

  • சொல்லுங்கள்?"

கான்தான் சிநேகிதி!'

  • சிநேகிதியா?”
  • ஆமாம்; தூங்குவதற்கு முன்னுல் நீங்கள்

படித துக் கொண்டிருக் தீர்களே, அகத காவலில் வரும் சிநேகிதி கான் தான்!” துரக்கிவாரிப் போட்டது போலிருந்தது எனக்கு, மார்பின்மேல் கிடந்த புத்தகத்தை எடுத்து பரபரப் புடன் பார்த்தேன்; சிநேகிதி என்று அதன்