பக்கம்:அமல நாதன்.pdf/82

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


வழி சடைச் செலவு

iiiக் மாற்றிக் கொள்வோம்” என்று கடறி ஆணுல் வாமனன் அதற்கு இணங்கவில்ல்ே: டி.டி. செய்வது கோழைத்தனம் என்று கூறி , υβι.' "، وه

அ ை கணுக்கு வாமனன் விட்டுப் பிரிந்து: ಹ್ಲಿ டும் என்பது எண்ணம். இருவரும் அகப் ಕಿ ၉...။ -Ta இருவரும் BuTபததுககுளுளாக :ேண்டும். மேலும், வாமனன் தன்னிலும் பெருங் ¢ಣಿ,#೩! al என்பதும் அமல நாதனுக்குத் தெரியவந் િ து, வாமனன் சேன வீரனேக் கொன்றதோடு அல் இல் முன்பே பல குற்றங்களுக்கு ஆளாகி இருப்ப - அவறுக்குத் தாக்குத் தண்டனே தவிர்த்து வேறு t a இல்ல என்பதையும் உணர்ந்தான். தான் கிaik , அரசாங்கக் கட்சியினரால் சிறை செய்யப் ஆ.ச.அம் கொலேக் குற்றத்திற்கு ஆளானவன் அ. 11:நிக்கத்தக்க சான்றுக்ள் ஒன்றும் இல்லை. இக் கையும் உணர்ந்து கொண்டான். இப்படி எல் 鞭」 அண்ணிையும் உணர்ந்தும் தான் இனி இக்கட்சி * தருக்கும் ஆபத்தில் சிக்குவதில் புண்ணியம்

என் , தீர்மானித்து வாமனனிடமிருந்து - * , ம்,யக் கன்போக்கில் போக எண்ணங். தோண் | ன் மீண்டும் சீ இப்படிச் செய்வது சேலமும்,கனம். ஆபக்கான நிலையில் வாமனனே.

" க்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே ###: 400F களேவதாம நட்பு ' -

என்பது நம் முன்னேர் முதுமொழி யன்ருே? மேலும், சம்மை அக்கொடிய வங்கநாதனிடமிருந்து

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:அமல_நாதன்.pdf/82&oldid=687745" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது