பக்கம்:அமிழ்தின் ஊற்று (கவிதை).pdf/10

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


கண்ணீரும் புன்சி ரிப்பும்
கண்டஓர் அற்பு தம்நீ !
எண்ணங்கள் ஒன்று கூடி
எடுத்தஓர் பொற்கோ யில்நீ!
மண்ணுெடு விண்க லந்து
மணந்திடும் அழுத மும்நீ!
பெண்ணுெடிங் காண்க லந்து
பெற்ற ஒர்செல்வ மும்நீ!

ஊழுழி கனவார் வத்தில்
உயிர் பெற்ற சிற்பக் காநீ
ஊழுழி செயலார் வத்தில்
உருப்பெற்ற தூய்த மிழ்நீ!
ஊழுழி இதயார் வத்தில்
ஓங்கிய மழைமின் னல்நீ!
ஊழுழி, அன்பார் வத்தில்
உலவிய காதற் பாநீ!

8