பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/186

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

178 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) ஸ்ரி ஸ்நிபதா ; ஸ் ஸ்ா ஸ் ஸ்ா ம்க்ாரிஸ்ரீ க்ா , if ம்ா க்ா | தி ங் க ளும் ; இ. ர வி யும் தென்றலும்மா.மழையும் ! தஸ்ாரீ , ஸ்ரிஸ் நிதாபதா த்ரிஸ்ாநீத பா,ஸ்நிதபம பொங்கும் பரு-வ-நலம் ii பொழிந்தே இந்தப்புவனம் || (எங்கும்) (முடிப்பு) தா, தா, ; பதாநிதா பதா பதா ; ரிஸ்நிதப ; பொய்யும் வஞ்சமும் சூழ்ச்சியும் அழிந்து | கமாபதாநித பமமா, ரிமகஸா ஸ்மாகமாபா, மதாபா | பூ - சல்க . ஞம் பொருமைப் ll போர் வெறியும், ஒழிந்து (தொடுப்பு போல்) மெய்யறிவோடு அன்பின் II மேன்மைதனை - அறிந்து | மேதினிமாந்தரெல்லாம் . சோதரரென்றுணர்ந்து (எங்கும்)