பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத்தமிழிசை-அட்டவணை எண் பாடல் ராகம் தாளம் 1 | உலகமெல்லாம் வாழ கம்பீர நாட்டை ஆதி 2 |ஆதிபரம்பொருளே அம்சத்வனி 55 3 பரம்பொருளை வாழ்த்தி கெளளை 3 o' 4 கடைக்கண் பாராயேர் சுநாதவிைேதினி 75 5 ஒப்புயர்வில்லாத கன்னட 5 * 9 | அடைக்கலம் புகுந்தேன் சாரமதி 5 * 7 இத்தனை தாமதம்சரியோ வசந்த பைரவி 5 p. 8 இறைவன் திருவருள் ரஞ்சனி 3 * 9 . ப்ரம்பொருளின் மோகனக்கல்யாணி » 10 |போற்றின்ேன் சுத்ததன்யாசி ரூபகம் 11 | ஓம் பிர்ணவ சொரூபா நாட்டை ஆதி 12 l க்லைத்தெய்வமே கல்யாண வசந்தம் 22 13 |தில்லையிலே நடனமாடினர் மலயமாருதம் ரூபகம் 1 | ஒருமுறைய்ேனும் கன்னட கெளளை ஆதி 15 பிற்வ்ாதிருக்கிவரம் அமீர்க் கல்யாணி 2.களே 16 | சம்பேர்மகா தேவா அமிர்தவர்ஷணி ரூபகம் 17 |தமிழ்க் கலையாவும் பூஷாவளி ஆதி 18 சங்க்ரன்டங்கினில் சரசாங்கி 2.களை 19 கற்புகமே உனது பைரவி ! 3 20 | சிவக்ாமசுந்தரிக்ருளுகரி ராமப்ரியா 25 21 உமாமகேஸ்வரி தேவமனேகரி 5 * 22 | புவனேஸ்வரியே தாயே ஜெகன்மோகினி 9 J 23 |அன்னையேநின்பொன்னடி |விஜயநாகரி ரூபகம் 24 | மாதாபுவனேஸ்வரி கல்யா ஆதி 25 | திருவேற்காடமர்ந்து சண்முகப்ரியா கண்ட சாப்பு 26 தெய்வமணம் கமழும் சாருகேசி ஆதி 27 கண்ண கிதேவி அம்சாநந்தி ரூபகம் 28 | தினகரகுல திலகா கேதாரகெளளை Dy 29 அற்புத தரிசனம் லதாங்கி ஆதி 30 | கண்ணுநின்பதமே ரீதிகெளளை לל 31 I கருணைதவழும் மலர் ஜெயந்தசேன Hy 32 மோகனவடிவம் கண்டேன்! ம்ோகனம் 5 * 33 அரவணைதுயின்றிடும் கரகரப்ரியா 2. களை