பக்கம்:அம்பு எய்த பழம்.pdf/23

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

16 பிரித்து வைத்து, இப்படிக் கொடுமைப்படுத்தி, நாடெங்குடி ஒர்ே துக்கமயமாகச் செய்துவிட்டீர்கள் ஆஸ்திரியாவி லிருந்து நீங்கள் இங்கே காலெடுத்து வைக்கும் முன்னல், ஆனந்தமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். எல்லாழ். அதோகதியாய்ப் போய்விட்டதே ! பெர்தா : (அங்குத் திரும்பி வந்த குப்பிரண்டிடம்) ஆள் பிழைத் திருக்கிருன? - - (அவர் இல்லை’ என்று ஜாடை காட்டுகிறர். கட்டிடம் கட்டும்போதே காடேத்தா ? காட்சி 4 வால்டரின் விடு. வால்டர் ஒருபுறத்தி லிருந்தும், மெல்ச்தல் மறுபுறத்தி லிருந்தும், ஒரே சமயத்தில் வந்து சந்திக்கின்றனர். மெல்ச்தல் : வால்டர் ஐயா ! வால்டர்: நீ இப்படி வெளியே வரலாமா ? வீட்டைச் சுற்றி ஒற்றர்கள் திரிகிருர்கள். இருக்கிற இடத்திலேயே தங்கி யிரு ! மெல்ச்தல் : அந்தர்வால்டனிலிருந்து செய்தி ஏதும் வ வில்லையா? என் அருமைத் தந்தை என்ன ஆளுர்' அவரைப் பற்றிய கவலைதான்_ஏன்னை அரித்துத் தின்னு, கின்றது. இங்கே நான் கைதி போல அடைபட்டு_வீண் பொழுது ப்ோக்க விரும்பவில்லை. நான் என்ன கொலை காரஞ் ? என் வயலில் உழுவதற்குக்கூட எனக்குச் சுதந்திரம் இல்லையா? நான் கட்டி உழுதுகொண்டிருந்த இரண்டு மாடுகளையும் பற்றிக் கொண்டுபோக வந்தான் கவர்னரின் கையாள் வந்தவன் வாய்த் துடுக்காகப் பேசி ஞன். வெறும் கையால்_ அவன் கழுத்தில் ஒரு_தட்டுத் திட்டினேன்-ஆசாமி கீழே சாய்ந்துவிட்டான் இது ஒரு குற்ற்மா ? வால்டர் : கொஞ்சம் ஆத்திரப்பட்டுவிட்டாய். அவ்வளவு தான். வந்தவன் கவர்ன்ருடைய ஆள். நீ நீதிஸ்தலத்தில் கட்டவேண்டிய ஏதோ அபராதத்தை வசூலிக்க வந்திருந்