பக்கம்:அர்த்த பஞ்சகம்.pdf/69

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


40 அர்த்த பஞ்சகம் நிற்கின்ற திருக்கோலமாய் எழுந்தருளியிருக்கின்ற பிரானே யாவன்; ஆதலால் நான் கூறுகின்றவை சிறிதும் பொய் யில்லை; அவனையே துதி செய்யுங்கள். (5) வேறு ஒரு தெய்வத்தைத் துதித்து ஆதரிக்கும்படியாகத் தனக்குப் புறம்பாக்கி உங்களை இவ்வகையாகத் தெளியும் படியாகச் செய்து வைத்தது; எல்லோரும் வீடு பேற்றை அடைந்தால் சாத்திர மரியாதை கெட்டுவிடும் என்றே யாம்; திருக்குருகூரில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற மிக்க ஆற்ற லோடு கூடிய எம்பெருமானது மாயமாகும் இது; அதனை அறிந்து அறிந்து தப்பிப் பிழைப்பதற்குப் பாருங்கள். (6) வேறு ஒர் தெய்வத்தைப் பாடியும் ஆடியும் வணங்கி யும் பலபல வகைகளாலே சாத்திரங்கள் கூறிய வழிகளிலே சென்று திரிந்து பல பிறப்புப் பிறந்து அதன் பலன்களை யும் கண்டீர்கள்; அதனால் திருக்குருகூரில் நின்ற திருக் கோலமாய் எழுந்தருளியிரும் பொலி ந் து நிற்கும் பிரானுக்கு அடிமை புகுவீர். (7) அடிமையாசப் புகுத்து சிவபிரானாகிய தன்னைக் கண்ட மார்க்கண்டேயனைச் சிவபிரானும் ஆபத்துக் காலத்தில் காப்பாற்றியது நாராயணனது திருவருளாலே யாகும்; திருக்குருகூரில் ஆதிப்பிரான் நின்ற திருக்கோலமா யிருக்க, அவரைவிட்டு வேறு தெய்வங்களைப்பற்றிப் பேசுகின்றீர்களே, உங்கள் அறிவின்மை இருந்தவாறு என்னே! (8) சொல்லாப்படுகின்றஆறு பு றச்சமயங்களும் மற்று முள்ள குத்ருஷ்டிகளும் கூட்டமாகத் திரண்டு வந்தாலும் தன் விஷயத்தில் அளவிட்டுக் காண்பதற்கு அரியனாய் இருக்கின்ற ஆ தி ப் பி ரா ன் எழுந்தருதியிருக்கின்ற திருக்குருகூர் என்ற திவ்விய தேசத்தை மனத்தில் இருத்துங்கள். (9)