பக்கம்:அறிவியல் தமிழ்.pdf/64

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


62 அறிவியல் தமிழ்

கூடாதொழியாதிறே' என்ற தத்துவத்திரயக் கூற்றினை யும் காண்க. இக்கருத்தினையே திவ்வியகவி பிள்ளைப் பெருமாள் அய்யங்காரும் அழகாகக் கவி அமைத்துக் காட்டுவர்."

சரீர சt பாவனை : சித்தும் அசித்தும் ஈசுவரனின் உடலாக அமைந்துள்ளன என்பது வைணவ சமயக் கொள்கை" இஃது உடல் உயிர்த்தொடர்பு (சரீர-சரீரி பாவனை) என்று வழங்கப்பெறும். இக்கருத்து, -

"வானின்று இழிந்து வரம்புஇகந்த

மாபூ தத்தின் வைப்புளங்கும்

ஊனும் உயிரும் உணர்வும்போல்

உள்ளும் புறனும் உளன் என்ப"

என்ற பாடற் பகுதியில் அமைந்திருப்பதைக் காண்க. இங்கு வான்' என்பது மூலப்பிரகிருதி (அசித்து). மூலப் பகுதியிலிருந்து தோன்றிய ஐந்து பூதங்களின் விகாரமே இந்த அகிலம்.

'வானும் நிலனும் முதலீறில் வரம்பில் பூதம்'

என்று பூதங்களின் வரம் பின்மையைப் பின்னும் விளக்குவன். இங்கு உணர்வு என்பது, தர்மபூத ஞானம். பிரகிருதியின் உள்ளே இருப்பதற்கு ஊனுக்குள் உயிர் இருப்பது உவமை; அங்கினமே அவன் அதன் வெளியில் இருப்பதற்கு உயிரில்

43. தத்துவத்திரயம். ஈசுவரபிரகரணம்-சூ29 44. திருவரங்கத்துமாலை-18 - 45. தத்துவத்ரயம்-சித்பிரகரணம்.கு.41 46. அயோத். காப்பு 47. அயோத், நகர் நீங்கு-120