பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/127

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

125என்பதைக் கண்டுபிடித்தது யார்,

இராபர்ட் ஹார்ட்ஸ்டட்டர், 1961.

7. முன்னணுச் சிதைவு ஆய்வுகள் எங்கு, எப்பொழுது நடத்தப் பட்டன? அதன் நோக்கம் யாது?

1987இல் இவற்றை அமெரிக்காவும் ஜப்பானும் நடத்தின. நோக்கம் நியூட்ரினோக்களைக் கண்டறிவது. பெருமெகல்லன் முகிலிலுள்ள மீஒளி வில்மீனிலிருந்து வந்தவை இவை. இந்த ஆய்வுகள் புதிய அறிவியல் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளன. அது உற்றுநோக்கு நியூட்ரினோ வானியல் என்பதாகும்.

8. அல்லணு என்றால் என்ன?

அணுக்கருவிலுள்ள மின்னேற்ற மில்லாத் துகள்.

9. அல்லணுவைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

ஜேம்ஸ் சாட்விக், 1932.

10. அல்லணுக்கள் அணு உலையில் ஏன் குண்டுகளாகப் பயன் படுத்தப்படுகின்றன?

அவற்றிற்கு மின்னேற்றம் இல்லை. ஆகவே, குண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

11. மின்னணு என்றால் என்ன?

எதிர் மின்னேற்ற(-)முள்ள துகள். எல்லா அணுக்களிலும் அணுவைச் சுற்றியுள்ளது. இதுவே தனிமத்தின் வேதி வினையை உறுதி செய்வது.

12. மின்னணுவைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?

ஜே.ஜே. தாம்சன், 1897.

13. மின்னணு ஏற்றத்தைப் பற்றி ஆராய்ந்தவர் யார்?

இராபர்ட் மில்லிகன், 1911.

14. மின்னணுச் சார்பு அலைச் சமன்பாட்டை யார், எப்பொழுது கண்டுபிடித்தார்?

பால் டிராக் 1928இல் கண்டுபிடித்தார்.

15. அனுப்பருமன் என்றால் என்ன?

திண்ம நிலையிலுள்ள 1 கிராம் அணு அடைத்துக் கொள்ளும் கொள்ளளவு.