பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/140

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

138

ஆக்சிஜன் கடன்பாடு 37 ஆக்சிஜன் செலுத்துதல் 37 ஆட்டோபிரிட்ஸ் 121 ஆட்டோ லோவி 伦3 ஆட்டோஹெயின்ரிச் 122 ஆட்லர் கொள்கை 36,115 ஆடிஸ் எண்ணிக்கை 56 ஆண்களுக்குரிய

கருத்தடைக் கருவி 96 ஆண்டு இறப்பு வீதம் 99 ஆண்மையின்மை 95 ஆப்கார் புள்ளி எண் 43 ஆய்வு 42 ஆய்வுக்குழாய்க் குழந்தை 97 ஆய்வுக்குழாய்க்

குழந்தைக் கூட்டம் 97 ஆய்வுக்குழாய்க் குழந்தைக்

கூட்ட நோக்கம் 97 ஆயுர்வேத

மருத்துவம், இலக்கணம் 23 ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின்

சிறப்பியல்புகள் 23 ஆயுர்வேத மருத்துவ வழக்காறு 23 ஆயுர்வேத வைத்தியம்

முதல்நூல் 23 ஆயுர்வேத வைத்திய

முதல்நூலில் கூறப்படாதவை 23 ஆர்எச் காரணி 103 ஆர்விட்ஸ் 132 ஆரண்டிரய்ச் 118 ஆல்பர் கோசல் 121 123

ஆல்பர்ட் செண்ட் ஆல்பி அறுவை ஆல்பிரட் பிலாக்

31

58

ஆல்வார் கலிஸ் ட்ராண்ட் ஆவிபிடித்தல் ஆவைன் ஆவைனைக் கண்டறிந்தவர் ஆளுமை ஆளுமை வடிவுரு ஆன்டார்வல் இக்னாரியா இகின்சன் பீச்சுங்குழல் இடுப்புவலி இதய அடைப்பு இதய அழற்சி இதய அறுவை

தொடங்கிய காலம் இதய அறுவை முறைகள் இதய அறைகள் இதய ஆய்வுகள் இதய உள்ளுறை அழற்சி இதயக்குருதிக் குழாய்கள் இதயச்சுருக்கம் இதயச் செயல்பாட்டுத்திறன் இதயத்தசை அழற்சி இதயத்தசைக் கட்டிகள் இதயத்தசைநசிவு இதயத்தசை நோய்கள் இதயத்தசைப் பண்புகள் இதயத்தளர்ச்சி இதயத்தளர்ச்சி வகைகள் இதயத்திறப்பிகள் இதயநலம்

காக்கும் வழிமுறைகள் இதயநிறுத்தம் இதயநிறுத்தம், முதல் உதவி இதயநோய்க் குறிகள்

33

100

100

107

散7

59

132

46

86

65

65

57

57

51

64

65

51

52

52

67

67

65

67

50

66

66

51

70

67

67