பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/145

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

குருதி வகைகள் குருதி வங்கி குருதி வாந்தி குழந்தைகள் இறப்புவீதம் குழந்தைகள்

ஆவைன் முயல்வுத் திட்டம்

குழந்தைகள் வகை குழந்தைகளுக்கு

இதயத்திறப்பு அறுவை குழந்தைப் பருவம் குழந்தை மருத்துவம் குழந்தை வரும்நிலை குழாய்த்துணுக்கம் குழாய் வரைவு குழாய் வாய் இணைப்பு குள்ளமை குளிர் அறுவை குளிர்ப்பாய்மம் குறட்டை குறைந்த நாடித்துடிப்பு குறைநோய்கள் குறையறி தேர்வு குன்டர் பிளாமல் கூம்ஃப் ஆய்வு கூம்ஃப் ஆய்வுவகைகள் கூலி

கெகர் விரிப்பிகள் கெப்பாரின்

கெபர் கெய்கர்-முல்லர் எண்ணி கெய்டுசிக் கென்னடி கேயோலின்

கேயோலின் வகைகள்

143

54

54

கேரிமுல்லிஸ் 43 கேலன் 14 கேள் ஒலிமானி 47 கேள்-துலங்கல் தொட்டில் 97 கேள்மானி 47

கொட்டாவி 68 கொப்புளங்கள் 88 கொல்லாது கொல்லும் நோய் 78 கொலாஸ்டிரால் 69

கொலாஸ்டிரால் வகைகள் 69-70

கொழுப்புப் பன்மச் சர்க்கரைடு 80

கொழுப்புப் பன்மச்

சர்க்கரைடு கண்டுபிடிப்பு 80

கோகன் 130 கோபாலாச்சார்லு கருத்துகள்

'சித்த மருத்துவம் 22 கோர்னண்ட் 125

கோரி 124 கொரோனா 127 கோலர் 130 கோல்டு ஸ்டெயின் 130 கோல்கை 120

கெளசே 124 சமூக உளவியல் 105 சர் அர்ச்சிபால்டு 121 சர் சார்லஸ் ஸ்காட் 122 கர் பிரடரிக் கிராண்ட் 14 சரகாமிதாச் சிறப்பு 27-28 சரகாவின் சிறப்பு 26 சரகாவின் தவறான கருத்து 27 சரகாவின் மருத்துவக் கருத்துகள் 27 சரகாவின் மரபணு அறிவு 27 சல்பா கொனைடின் 93

சல்பா மருந்துகள் 93