பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/113

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
111

யாவை?

செம்மறியாடு, பன்றி, சுண்டெலி, பசு.

8. மாற்ற மரபணு பெற்ற விலங்குகள் யாவை?

டோலி, நோயா, பூனைக்குட்டி

9. படியாக்கம் செய்யப்பட்ட உலகின் முதல் கன்றுக்குட்டி எது? இதைச் செய்தவர்கள் யார்?

ஜெபர்சன் என்னும் ஆண் கன்றுக்குட்டி இதன் எடை 44.1 கிகி. 1998 பிப்ரவரி 16 ஆம் நாள் பிறந்தது. இதைச் செய்தவர்கள் அமெரிக்க அறிவியலார்.

10. படியாக்க முறையில் உருவாக்கப்பட்ட வேறு பாலூட்டிகள் யாவை?

அமெரிக்காவில் தனியார் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒன்று இரு குரங்குகளை 1997 இல் உருவாக்கியது.

11. நோயா என்பது யாது?

நோயா என்பது முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்ட ஆண் கன்றுக்குட்டி ஒரு பசுவின் கருப்பையில் படியாக்கம் செய்யப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டது. (2002)

12. தைவான் செய்த படியாக்க ஆய்வுகள் யாவை?

தைவான் மூன்று பன்றிக்குட்டிகளைப் படியாக்கம் செய்துள்ளது. இவை மனிதக் கண்ணறைகளிலிருந்தும் பன்றிக் கண்ணறைகளிலிருந்தும் மரபுப்பொருட்களை கொண்டுள்ளவை.(2002)

13. இவ்வாய்வுகளின் சிறப்பென்ன?

குருதி உறையாமை நோய்க்கு இதன் மூலம் குணமாக்கும் மருத்துவமுறை கண்டறிய இயலும்.

14. முதல் மனித படியாக்கம் எப்பொழுது செய்யப்பட்டது? செய்தது யார்?

2001 அக்டோபர் 10 இல் செய்யப்பட்டது. செய்தது ஜோஸ் சிபெலி. இவர் அர்ஜண்டினாவில் பிறந்த அறிவியலார்.

15. மனிதப் படியாக்க ஆய்வைத் தொடங்க இருப்பவர் யார்?

இத்தாலிய இன வள மருத்துவர் டாக்டர் செவினோ ஆண்டினோ இதைத் தொடங்கியுள்ளார். இதற்கு ஆங்கில