பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/139

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

137


தசை இயக்கம் 56 தாவரஉண்ணி 89
தசை இயல் 56 தாவரப்புரதம் 114
தசை எண்ணிக்கை 56 தானியங்குநரம்பு மண்டலம் 60
தசைநலிவு 56 திசு 42
தசைப்பண்புகள் 56 திசு வகை 42
தசைப்பிடிப்பு 57 திசு வளர்ப்பு 42
தசைமண்டலம் 56 திசுவியல் 14,42
தசைவகை 56 திசுவேலைகள் 42
தட்டை இளரி 75 திணை விலங்குகள் 15
தடிமத்தோல் 37 திமிங்கலத்தின் சிறப்பு 36
தடுப்பாற்றல் 94 தீயுறுகட்டி 93
தடுப்பாற்றல் உருவாக்கல் 94 தீராத நோய்கள் 93
தடுப்பாற்றல் வகை 94 தீனிப்பை 33
தண்டுக் கண்ணறைகள் 104 தும்பிக்கையான் 36
தண்டுக்கண்ணறை மருத்துவச் சிறப்பு 104 துளைஉடலிகள் 21
துணை நிறப்புரி 98
தண்டுவடம் 62 துணைப் பரிவுமண்டலம் 61
தணிப்புநடத்தை 106 தூண்டல் இயக்கம் 107
தமனி 47 தெளிநீர் 53
தருநர் 50 தேன் 25
தலைமை மரபணு 99 தேன்பருந்து 25
தற்சிதைவு 41 தேனித்தாண்டவம் 25
தற்புரி 98 தேனீநச்சு 25
தன்தடுப்பாற்றல் 94 தைமஸ் 67
தன்தொற்று 95 தைராய்டு 67
தன் நஞ்சாதல் 95 தைராய்டு குறைநோய்கள் 67
தன்முடமாதல் 32 தைவான் ஆய்வுகள் 111
தன்வயமாதல் 46 தொப்பூழ்க்கொடி 39
தன்விழுங்கல் 88 தொல்லுயிரியியல் 10
தன்னின உண்ணி 89 தொற்றல் 95
தனிவளர்ச்சி 20 தொற்றுத்தடுப்பு 95
தாகூர் 69 தோலின் சிறப்பு 60
தாமஸ் 102 தோலின் வேலைகள் 60
தார்வின் 97 தோலுரித்தல் 31