பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/54

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

52


உண்டாகும் துடிப்பு.

81. இதன் எண்ணிக்கை என்ன? எங்கு உணரலாம்?

72. மணிக்கட்டிலும் கணுக்காலிலும் உணரலாம். மருத்துவர் வசதி கருதிப்பயன்படுத்துவது மணிக்கட்டையே.

82. இதய வரைவு என்றால் என்ன?

இதயத்துடிப்புகளை விரிவுகளாகக் காட்டும் வரைபடம்.

83. இதய வரைவி என்றால் என்ன?

இதய அலை இயக்கத்தை வரைபடமாகப் பதிவு செய்யுங் கருவி

3. நிணநீர் மண்டலம்

84. நிணநீர் என்பது என்ன?

சிவப்பணு நீங்கிய குருதி. வெளிர்ப் பாய்மம். கொழுப்பு முண்டுகளால் உண்டாக்கப்படுவது. உடல் பாதுகாப்பிற்குப் பயன்படுவது.

85. நிணநீர் மண்டலத்திலுள்ள உறுப்புகள் யாவை?

நுண்ணிகள், குழாய்கள், முண்டுகள், நிணநீர்ச் சுரப்பிகள் ஆகியவை.

86. நிணநீர் ஓட்டம் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது.

தசை அசைவுகளாலும் மூச்சு அசைவுகளாலும் நிணநீர் ஓட்டம் நடைபெறுகிறது.

87. நிணநீர் மண்டலத்தின் வேலைகள் யாவை?

1. ஊட்டப்பொருள்களையும் உயிர்வளியையும் திகக்களுக்களித்தல்.
2. திசுக்கள் உண்டாகும் கழிவுகளை மீண்டும் குருதியோடு சேர்த்தல்.
3. உயிரணுக்களுக்கிடையே நிரம்பி அவற்றை உயிர் வாழச் செய்தல்.
4. குடற் பால் குழலில் தங்கிக் கொழுப்பை உறிஞ்சுதல்.
5. இதிலுள்ள வெள்ளணுக்கள் நோய் நுண்ணங்களைக் கொல்லுதல்.