பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/72

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

70


வினையாக்கி.

52. பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டின் பயன்கள் யாவை?

வெடியுப்பு. ஊசிபோன்ற படிகம். வெடிகுழல்துாள், நைட்டிரிகக்காடி, வாணவேடிக்கைப் பொருள்கள் ஆகியவை செய்யப் பயன்படுகிறது.

53. பொட்டாசியம் சோடியம் நைட்ரேட்டின் பயன் யாது?

வெண்ணிறப் படிகம். ரொட்டித்துள் செய்யப் பயன்படுவது.

54. பொட்டாசியம் தயோசைனேட்டின் பயன் யாது?

மருந்துகளும் சாயங்களும் செய்யப் பயன்படுவது. நிறமற்ற நீர்கொள் பொருள்.

55. பொட்டாஷ் என்பது எவற்றைக் குறிக்கும்?

பொட்டாசியம் அய்டிராக்சைடு, பொட்டாசியம் கார்பனேட்

56. பொட்டாஷ் படிகாரம் என்பது என்ன?

அலுமினியம் பொட்டாசியம் சல்பேட்

57. பொட்டாஷ் காக்கைப் பொன்னின் பயன்கள் யாவை?

இது வெண்காக்கைப் பொன். மின்பொருள் உற்பத்தியில் பயன்படுவது. தவிர, வண்ணக்குழைவில் நிரப்பியாகப் பயன்படுவது.

58. குறால் உப்பு என்றால் என்ன?

சோடியம் மெட்டா பாஸ்பேட்டின் படிகம். உருகுநிலை 550°.

59. பிரிசியோடைமியத்தின் பயன்கள் யாவை?

வெள்ளிநிற உலோகம். கண்ணாடித்தொழில், கரிப்பிறைத் துருவு விளக்குகள், உலோகக் கலவைகள் ஆகியவற்றில் பயன்படுதல்.

60. காரீயத்தின் பயன்கள் யாவை?

இது வெண்ணிற உலோகம். மின்கல அடுக்குகள், கம்பிகள், நிறமிகள் முதலியவை செய்யப் பயன்படுவது. இது பல உப்புகளையுங் கொடுக்கவல்லது.

61. லூயிசைட்டு என்றால் என்ன?

யூ.ஜே. லூயி என்பார் ஆங்கிலக் கனிமவியலார். இவர்