பக்கம்:அறிவுநூல் திரட்டு-1.pdf/71

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


3

இன்சுவைப் பகுதி. 6

பொருமியொரு மகவழும்கண் பிசைக் கழுமம்

றொருமகவு புரண்டு விழாப் பெருகிலத்தில் கிடக்தழுமம் றொருமகவு எங்ஙனம்

சகிப்பாள் பெரிதும் பாவம். 强 அங்கோஎன் வயிற்றேழுந்த பசி அடங்கிம் வில்லையென அழுமால் ஒச்சேய், சிந்தாக கஞ்சிவாக் கிலேஎனக்கன் குய்!

எனப்பொய் செப்பும் ஒர்சேய், முக்தார்வத் தொருசேய்மி சையப்புகும்போதினில்,

ஒருசேய் முடுகி யீர்ப்ப, இந்த மற் றச்சேயும் எதிரீர்ப்பச்

சிங்துதற்கு தயக்கும் ஒர்சேய். 5

அடுத்தமனேச் சிருன் ஒருவன் இன்று நூம

தகம்கறியென் அட்டார்’ என்று கொடுத்துவினு யினனல் அச் சொற்பொருள்யாது?

அதுதான்் எச் சுவைத்து அன்னப் எடுத்துரை என்றிடும் மகவுக் குாைக்கில் அது

செய்யெனில் என் செய்வோம்' என்று 'மடுத்த அஃதறித்திலேன்' என மற்ருென்

அரைத் ததனே மறக்கச் செய்வாள். 6 வேறுமனேச் சிருன் அயின்த பக்கணங்கண்

டோடிவந்து விழிர்ே வாசக் சீறுதலி லாக.அனே முகம்பார்த்(து) இன்னுன்

இன் ைஇன்முன் என்வாய் ஊ2தலால் இப்பொழுதே செய்தளித்தி'

எனஉடுத்த உடைதொட் Aர்க்கும்.