பக்கம்:ஆண்டாள்.pdf/128

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

126

ஆண்டாள்


பொருப்பன்ன மாடம்பொ லிங்து தோன்றும்
புதுவையர் கோன்விட்டு சித்தன்கோதை
விருப்புடை யின்தமிழ் மாலைவல்லார்
விண்ணவர் கோனடி நண்ணுவாரே4


வேதவாய்த்தொழி லார்கள் வாழ் வில்லி
புத்துர்மன் விட்டு சித்தன்றன்
கோதைவாய்த்தமிழ் வல்லர்குறை
வின்றிவைகுந்தம் சேர்வரே5


பொன்னியல் மாடங்கள் சூழ்ந்த
புதுவையர் கோன்பட்டன் கோதை
இன்னிசை யால்சொன்ன மாலை
ஈரைந்தும் வல்லவர் தாம்போய்
மன்னிய மாதவ னோடு
வைகுந்தம் புக்கிருப் பாரே6


ஊடல் கூட லுணர்தல் புணர்தலை
நீடு நின்ற நிறைபுக ழாய்ச்சியர்
கூட லைக்குழற் கோதைமுன் கூறிய
பாடல் பத்தும் வல்லார்க்கில்லை பாவமே7


பண்ணுறு நான்மறை யோர்புது வைமன்னன்
பட்டர்பி ரான்கோதை சொன்ன
நண்ணுறு வாசக மாலைவல் லார் நமோ
நாராய னாயவென் பாரே8


ஆயனுக் காகத்தான் கண்டக னாவினை
வேயர்பு கழ்வில்லி புத்துர்க்கோன் கோதைசொல்
தூயதமிழ்மாலை ஈரைந்தும் வல்லவர்
வாயுநன் மக்களைப் பெற்றும கிழ்வரே9

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:ஆண்டாள்.pdf/128&oldid=1462130" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது