பக்கம்:ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்.pdf/58

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

48


6. Wings of the Arctic, Boris Polevoi, 2-7-66, Moscow News.

7. Polar Relay, Boris Polevoi, 9-7-66, Moscow News.

8. A Bridge between two continents-Georgy Blok, No. 21. Nov. 1966. Soviet Land.

9. City beyond Polar Circle-Y, Grafsky and Y. Darvdov, No. 22, Nov. 1966. Soviet Land.

10. In the Land of Polar Night-V. Kazhdava, No. 12:1977, Moscow News.

11. The Coldest Walk in the World - David Englands 21—2-68, The Sunday Standard.

12. North Pole is Moving-Charles Hillinger, 29-9-68 The Sunday Standard.

13. Mystery of the Arctic Ocean-V, Zhuralyov, No.22: Nov. 1974, Soviet Land,

14. Journey to the North Pole-Meher Heroyce Moos, 4-5-75, The Illustrated Weekly of India.